Lediga jobb Byängsskolan AB i Täby

Se alla lediga jobb från Byängsskolan AB i Täby. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Täby som finns inom det yrket.

Lärare år 7-9 NO

Ansök    Jul 3    Byängsskolan AB    Ämneslärare, 7-9
Byängsskolan är en fristående F-9 grundskola med ca 800 elever och 100 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby med goda kommunikationer till och från skolan. Vi har också naturen med park, skog och friluftsområde nära. Våra pedagoger är ambitiösa, skickliga och engagerade i sitt arbete med att skapa en lärorik och trygg skolmiljö för alla. Oweusprogrammet, som är ett vetenskapligt utvärderat program för att förebygga mobbning och kränkande behandling,... Visa mer
Byängsskolan är en fristående F-9 grundskola med ca 800 elever och 100 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby med goda kommunikationer till och från skolan. Vi har också naturen med park, skog och friluftsområde nära.
Våra pedagoger är ambitiösa, skickliga och engagerade i sitt arbete med att skapa en lärorik och trygg skolmiljö för alla. Oweusprogrammet, som är ett vetenskapligt utvärderat program för att förebygga mobbning och kränkande behandling, är grunden i vårt gedigna värdegrundsarbete och tillsammans med alla elever, all personal och vårdnadshavare arbetar vi främjande och förebyggande för att alla elever ska känna sig trygga. Vårt trygghetsarbete ska genomsyra all verksamhet på skolan: lektioner, rast och lunch.
Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats, vi är och ska fortsätta vara en arbetsplats där man trivs och stannar länge.
Höga förväntningar, god studiero, trygghet och goda kunskaper är våra ledord och en bra lärmiljö förutsätter att du har förmåga att skapa god studiero, goda relationer till dina elever och ett organiserat arbetssätt där du förmedlar kunskaper och inspirerar eleverna till att efter sina förutsättningar nå högsta resultat. Det är viktigt att du är intresserad av elevers lärande och systematiskt utvecklar din undervisning i ditt arbete mot mål som skolan tagit fram, läroplanens olika kapitel samt skolans författningar. Du kommer att ingå i en utvecklingsgrupp som tillsammans planerar, utför och följer upp arbetet med eleverna.
Vi söker en ämneslärare som vill och kan undervisa i no-ämnena, eventuellt i kombination med teknik och matematik framöver. På Byängsskolan har vi två fullt utrustade no-salar för laborationer och eleverna har varje vecka ett lab-pass i halvklass. Du kommer att undervisa våra elever i år 7-9. Mentorskap ingår i tjänsten som är på 100%.
Lärarutbildning och lärarlegitimation är önskvärt och meriterande.
Anställningen startar i augusti.
Vi ser fram emot din ansökan! Vi kommer att behandla ansökningarna löpande vartefter de kommer in. Visa mindre

Speciallärare högstadiet

Ansök    Jul 1    Byängsskolan AB    Speciallärare
Byängsskolan är en fristående F-9 grundskola, tre paralleller med ca 800 elever och över 100 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby med goda kommunikationer till och från skolan. Vi har också naturen med park, skog och friluftsområde nära. Våra pedagoger är ambitiösa, skickliga och engagerade i sitt arbete med att skapa en lärorik och trygg skolmiljö för alla. Vi har höga förväntningar på oss själva och på våra elever. Innevarande läsår har vi satsat... Visa mer
Byängsskolan är en fristående F-9 grundskola, tre paralleller med ca 800 elever och över 100 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby med goda kommunikationer till och från skolan. Vi har också naturen med park, skog och friluftsområde nära.
Våra pedagoger är ambitiösa, skickliga och engagerade i sitt arbete med att skapa en lärorik och trygg skolmiljö för alla. Vi har höga förväntningar på oss själva och på våra elever. Innevarande läsår har vi satsat extra mycket på läsning och målet är att Byängsskolan ska vara en läsande skola, det vill säga att här läser vi alla extra mycket i alla ämnen. Vi arbetar förebyggande mot mobbning och kränkningar med hjälp av Olweusprogrammet, baserat på forskning.
Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats, vi är och ska fortsätta vara en arbetsplats där man trivs och stannar länge. Vi har en arbetsplats där vi på olika sätt månar om personalen, bland annat har vi ett generöst friskvårdsbidrag.
Höga förväntningar, god studiero, trygghet och goda kunskaper är våra ledord. En bra miljö för lärande förutsätter att du har förmåga att skapa god studiero, goda relationer till dina elever och ett organiserat arbetssätt där du förmedlar kunskaper och inspirerar eleverna till att efter sina förutsättningar nå högsta resultat. Det är viktigt att du är intresserad av elevers lärande och systematiskt utvecklar din undervisning i ditt arbete mot mål som skolan tagit fram, läroplanens olika kapitel samt skolans författningar. Du kommer att ingå i flera arbetslag, både med andra ämneslärare och med skolans speciallärare, som tillsammans planerar, utför och följer upp arbetet med eleverna.
Vi söker nu en speciallärare till vårt kompetenta och väl samarbetade högstadie- och speciallärarteam. Du kommer att arbeta som speciallärare i flera klasser, främst år 8 och 9, på högstadiet. Det är viktigt att du besitter kunskaper i matematik då många elever har behov av spec i det ämnet, men även i ämnet svenska. Eventuellt kommer det att vara några givna lektioner som du ansvarar för, annars lägger du ditt schema utifrån elevernas behov och i samspråk med lärare och ledning. I tjänsten ingår också administrativa uppgifter till exempel att skriva och utvärdera åtgärdsprogram, hantera anteckningar i elevakten och överlämningar. Du kommer också att vara en viktig del i vårt EHT.
Byängsskolans verksamhet är fördelad på 14 olika hus. Högstadiet finns fördelade i flera hus, men i ett av dem finns våra rum för speciallärarna där de också har en mer öppen verksamhet en dag i veckan.
Tjänsten är ett vikariat för en lärare under läsåret 2024/2025, med möjlighet till förlängning för rätt person. Tjänsten är 88%-100%. Anställningen startar i augusti 2024.
Vi ser fram emot din ansökan! Vi kommer att behandla ansökningarna löpande vartefter de kommer in. Visa mindre

Lärare textilslöjd

Byängsskolan är en fristående F-9 grundskola, tre paralleller med ca 810 elever och över 100 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby med goda kommunikationer till och från skolan. Vi har också naturen med park, skog och friluftsområde nära. Våra pedagoger är ambitiösa, skickliga och engagerade i sitt arbete med att skapa en lärorik och trygg skolmiljö för alla. Vi har höga förväntningar på oss själva och på våra elever. Innevarande läsår har vi satsat... Visa mer
Byängsskolan är en fristående F-9 grundskola, tre paralleller med ca 810 elever och över 100 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby med goda kommunikationer till och från skolan. Vi har också naturen med park, skog och friluftsområde nära.
Våra pedagoger är ambitiösa, skickliga och engagerade i sitt arbete med att skapa en lärorik och trygg skolmiljö för alla. Vi har höga förväntningar på oss själva och på våra elever. Innevarande läsår har vi satsat extra mycket på läsning och målet är att Byängsskolan ska vara en läsande skola, det vill säga att här läser vi alla extra mycket i alla ämnen. Vi arbetar förebyggande mot mobbning och kränkningar med hjälp av Olweusprogrammet, baserat på forskning. Vårt trygghetsarbete ska genomsyra all verksamhet, såväl lektioner som rast och lunch.
Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats, vi är och ska fortsätta vara en arbetsplats där man trivs och stannar länge. Vi har en arbetsplats där vi på olika sätt månar om personalen, bland annat har vi ett generöst friskvårdsbidrag.
Höga förväntningar, god studiero, trygghet och goda kunskaper är våra ledord. En bra miljö för lärande förutsätter att du har förmåga att skapa god studiero, goda relationer till dina elever och ett organiserat arbetssätt där du förmedlar kunskaper och inspirerar eleverna till att efter sina förutsättningar nå högsta resultat. Det är viktigt att du är intresserad av elevers lärande och systematiskt utvecklar din undervisning i ditt arbete mot mål som skolan tagit fram, läroplanens olika kapitel samt skolans författningar. Du kommer att ingå i arbetslag som tillsammans planerar, utför och följer upp arbetet med eleverna.
Vi söker nu slöjdlärare till vårt kompetenta och väl samarbetade team. Du kommer att arbeta som textillärare i flera klasser inklusive ett delat mentorskap. Tjänsten är en deltidstjänst, undervisning på 75% i år 6-9, fördelat på fyra dagar. Byängsskolans verksamhet är fördelad på 14 olika hus. Slöjdsalarna är i ett och samma hus.
Anställningen startar i augusti 2024.
Vi ser fram emot din ansökan! Vi kommer att behandla ansökningarna löpande vartefter de kommer in. Visa mindre

Speciallärare högstadiet

Ansök    Maj 16    Byängsskolan AB    Speciallärare
Byängsskolan är en fristående F-9 grundskola, tre paralleller med ca 810 elever och över 100 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby med goda kommunikationer till och från skolan. Vi har också naturen med park, skog och friluftsområde nära. Våra pedagoger är ambitiösa, skickliga och engagerade i sitt arbete med att skapa en lärorik och trygg skolmiljö för alla. Vi har höga förväntningar på oss själva och på våra elever. Innevarande läsår har vi satsat... Visa mer
Byängsskolan är en fristående F-9 grundskola, tre paralleller med ca 810 elever och över 100 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby med goda kommunikationer till och från skolan. Vi har också naturen med park, skog och friluftsområde nära.
Våra pedagoger är ambitiösa, skickliga och engagerade i sitt arbete med att skapa en lärorik och trygg skolmiljö för alla. Vi har höga förväntningar på oss själva och på våra elever. Innevarande läsår har vi satsat extra mycket på läsning och målet är att Byängsskolan ska vara en läsande skola, det vill säga att här läser vi alla extra mycket i alla ämnen. Vi arbetar förebyggande mot mobbning och kränkningar med hjälp av Olweusprogrammet, baserat på forskning.
Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats, vi är och ska fortsätta vara en arbetsplats där man trivs och stannar länge. Vi har en arbetsplats där vi på olika sätt månar om personalen, bland annat har vi ett generöst friskvårdsbidrag.
Höga förväntningar, god studiero, trygghet och goda kunskaper är våra ledord. En bra miljö för lärande förutsätter att du har förmåga att skapa god studiero, goda relationer till dina elever och ett organiserat arbetssätt där du förmedlar kunskaper och inspirerar eleverna till att efter sina förutsättningar nå högsta resultat. Det är viktigt att du är intresserad av elevers lärande och systematiskt utvecklar din undervisning i ditt arbete mot mål som skolan tagit fram, läroplanens olika kapitel samt skolans författningar. Du kommer att ingå i flera arbetslag, både med andra ämneslärare och med skolans speciallärare, som tillsammans planerar, utför och följer upp arbetet med eleverna.
Vi söker nu en speciallärare till vårt kompetenta och väl samarbetade högstadie- och speciallärarteam. Du kommer att arbeta som speciallärare i flera klasser, främst år 8 och 9, på högstadiet. Eventuellt kommer det att vara några givna lektioner som du ansvarar för, annars lägger du ditt schema utifrån elevernas behov och i samspråk med lärare och ledning. I tjänsten ingår också administrativa uppgifter till exempel att skriva och utvärdera åtgärdsprogram, hantera anteckningar i elevakten och överlämningar. Du kommer också att vara en viktig del i vårt EHT.
Byängsskolans verksamhet är fördelad på 14 olika hus. Högstadiet finns fördelade i flera hus, men i ett av dem finns våra rum för speciallärarna där de också har en mer öppen verksamhet en dag i veckan.
Tjänsten är ett vikariat för en lärare under läsåret 2024/2025, med möjlighet till förlängning för rätt person. Tjänsten är 80% i dagsläget, men det kan eventuellt bli mer över tid. Anställningen startar i augusti 2024.
Vi ser fram emot din ansökan! Vi kommer att behandla ansökningarna löpande vartefter de kommer in. Visa mindre

Lärare högstadiet SO

Ansök    Feb 15    Byängsskolan AB    Ämneslärare, 7-9
Byängsskolan är en fristående F-9 grundskola, tre paralleller med ca 810 elever och över 100 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby med goda kommunikationer till och från skolan. Vi har också naturen med park, skog och friluftsområde nära. Våra pedagoger är ambitiösa, skickliga och engagerade i sitt arbete med att skapa en lärorik och trygg skolmiljö för alla. Vi har höga förväntningar på oss själva och på våra elever. Innevarande läsår har vi satsat... Visa mer
Byängsskolan är en fristående F-9 grundskola, tre paralleller med ca 810 elever och över 100 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby med goda kommunikationer till och från skolan. Vi har också naturen med park, skog och friluftsområde nära.
Våra pedagoger är ambitiösa, skickliga och engagerade i sitt arbete med att skapa en lärorik och trygg skolmiljö för alla. Vi har höga förväntningar på oss själva och på våra elever. Innevarande läsår har vi satsat extra mycket på läsning och målet är att Byängsskolan ska vara en läsande skola, det vill säga att här läser vi alla extra mycket i alla ämnen. Vi arbetar förebyggande mot mobbning och kränkningar med hjälp av Olweusprogrammet, baserat på forskning.
Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats, vi är och ska fortsätta vara en arbetsplats där man trivs och stannar länge. Vi har en arbetsplats där vi på olika sätt månar om personalen, bland annat har vi ett generöst friskvårdsbidrag.
Höga förväntningar, god studiero, trygghet och goda kunskaper är våra ledord. En bra miljö för lärande förutsätter att du har förmåga att skapa god studiero, goda relationer till dina elever och ett organiserat arbetssätt där du förmedlar kunskaper och inspirerar eleverna till att efter sina förutsättningar nå högsta resultat. Det är viktigt att du är intresserad av elevers lärande och systematiskt utvecklar din undervisning i ditt arbete mot mål som skolan tagit fram, läroplanens olika kapitel samt skolans författningar. Du kommer att ingå i arbetslag som tillsammans planerar, utför och följer upp arbetet med eleverna.
Vi söker nu en lärare till vårt kompetenta och väl samarbetade högstadieteam. Du kommer att arbeta som lärare i flera klasser på högstadiet under höstterminen där du eventuellt också stöttar upp i mentorskap. Du kommer att undervisa i so-ämnena.
Byängsskolans verksamhet är fördelad på 14 olika hus. Högstadiet finns fördelade i flera hus, men du kommer huvudsakligen ha undervisning i ett och samma, där även arbetsrum för lärarna finns.
Tjänsten är ett vikariat för en föräldraledig lärare under läsåret höstterminen 2024, med eventuell möjlighet till förlängning för rätt person. Tjänsten är 100%. Anställningen startar i augusti 2024.
Vi ser fram emot din ansökan! Vi kommer att behandla ansökningarna löpande vartefter de kommer in. Visa mindre

Lärare mellanstadiet

Ansök    Feb 14    Byängsskolan AB    Grundlärare, 4-6
Byängsskolan är en fristående F-9 grundskola, tre paralleller med ca 810 elever och över 100 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby med goda kommunikationer till och från skolan. Vi har också naturen med park, skog och friluftsområde nära. Våra pedagoger är ambitiösa, skickliga och engagerade i sitt arbete med att skapa en lärorik och trygg skolmiljö för alla. Vi har höga förväntningar på oss själva och på våra elever. Innevarande läsår har vi satsat... Visa mer
Byängsskolan är en fristående F-9 grundskola, tre paralleller med ca 810 elever och över 100 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby med goda kommunikationer till och från skolan. Vi har också naturen med park, skog och friluftsområde nära.
Våra pedagoger är ambitiösa, skickliga och engagerade i sitt arbete med att skapa en lärorik och trygg skolmiljö för alla. Vi har höga förväntningar på oss själva och på våra elever. Innevarande läsår har vi satsat extra mycket på läsning och målet är att Byängsskolan ska vara en läsande skola, det vill säga att här läser vi alla extra mycket i alla ämnen. Vi arbetar förebyggande mot mobbning och kränkningar med hjälp av Olweusprogrammet, baserat på forskning.
Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats, vi är och ska fortsätta vara en arbetsplats där man trivs och stannar länge. Vi har en arbetsplats där vi på olika sätt månar om personalen, bland annat har vi ett generöst friskvårdsbidrag.
Höga förväntningar, god studiero, trygghet och goda kunskaper är våra ledord. En bra miljö för lärande förutsätter att du har förmåga att skapa god studiero, goda relationer till dina elever och ett organiserat arbetssätt där du förmedlar kunskaper och inspirerar eleverna till att efter sina förutsättningar nå högsta resultat. Det är viktigt att du är intresserad av elevers lärande och systematiskt utvecklar din undervisning i ditt arbete mot mål som skolan tagit fram, läroplanens olika kapitel samt skolans författningar. Du kommer att ingå i arbetslag som tillsammans planerar, utför och följer upp arbetet med eleverna.
Vi söker nu en lärare till vårt kompetenta och väl samarbetade mellanstadieteam. Du kommer att arbeta som lärare i en klass på mellanstadiet under våren där du också har mentorskap, men även ha undervisning i några andra klasser. Du kommer huvudsakligen undervisa i svenska, no-ämnena, engelska och eventuellt teknik. I de flesta klasserna på mellanstadiet just nu finns också en elevassistent och tillsammans styr ni upp dagarna med undervisning, lunch och raster.
Byängsskolans verksamhet är fördelad på 14 olika hus. Hela mellanstadiet finns i ett och samma, där även arbetsrum för lärarna finns.
Tjänsten är ett vikariat för en föräldraledig lärare under läsåret 2024/2025, med god möjlighet till förlängning för rätt person. Tjänsten är 100%. Anställningen startar i augusti 2024.
Vi ser fram emot din ansökan! Vi kommer att behandla ansökningarna löpande vartefter de kommer in. Visa mindre

Elevassistent, extra resurs i skolan

Ansök    Aug 4    Byängsskolan AB    Elevassistent
Byängsskolan är en fristående F-9 grundskola med ca 820 elever och över 100 anställda. Vi har också en liten Anpassad grundskola. Skolan är centralt belägen i Täby med goda kommunikationer till och från skolan. Vi har också naturen med park, skog och friluftsområde nära. Våra pedagoger är ambitiösa, skickliga och engagerade i sitt arbete med att skapa en lärorik och trygg skolmiljö för alla. Oweusprogrammet, som är ett vetenskapligt utvärderat program mot ... Visa mer
Byängsskolan är en fristående F-9 grundskola med ca 820 elever och över 100 anställda. Vi har också en liten Anpassad grundskola. Skolan är centralt belägen i Täby med goda kommunikationer till och från skolan. Vi har också naturen med park, skog och friluftsområde nära.
Våra pedagoger är ambitiösa, skickliga och engagerade i sitt arbete med att skapa en lärorik och trygg skolmiljö för alla. Oweusprogrammet, som är ett vetenskapligt utvärderat program mot mobbning och kränkande behandling, är grunden i vårt gedigna värdegrundsarbete och tillsammans med alla elever, all personal och vårdnadshavare arbetar vi främjande och förebyggande för att alla elever ska känna sig trygga.
Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats, vi är och ska fortsätta vara en arbetsplats där man trivs och stannar länge.
Nu söker vi dig som vill vara en extra resurs i klassen och eventuellt på fritids för att tillsammans med lärare och elever stötta eleverna i deras lärande, att utveckla sina förmågor och känna sig delaktiga både på lektioner och på raster.
I rollen som elevassistent kommer du att arbeta i en eller flera klasser och tillsammans med lärarna planera, genomföra och hela tiden utvärdera arbetet med eleven/eleverna. Ditt arbete kan vara att stötta en elev med inlärningsutmaningar eller som behöver hjälp i sina sociala relationer med klasskamrater. Du kommer att medverka i klass under lektionstid och vara med på elevens/elevernas raster.
Du behöver ha en god förmåga till att känna av dagsformen hos eleven/eleverna och kunna anpassa arbetet utifrån behoven. Du behöver själv kunna ha struktur på ditt arbete för att underlätta för de du ska stötta, det är viktigt att kunna sätta upp och hålla sig inom givna ramar. Men det är lika viktigt att skapa en sund relation med de du stöttar, att visa att du finns men inte är kompis.
Erfarenhet av att arbeta med barn som har olika sorters behov och utmaningarär meriterande.
Vi rekryterar och anställer löpande. Visa mindre

Lärare mellanstadiet

Ansök    Nov 23    Byängsskolan AB    Grundlärare, 4-6
Byängsskolan är en fristående F-9 grundskola, tre paralleller med ca 810 elever och över 100 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby med goda kommunikationer till och från skolan. Vi har också naturen med park, skog och friluftsområde nära. Våra pedagoger är ambitiösa, skickliga och engagerade i sitt arbete med att skapa en lärorik och trygg skolmiljö för alla. Vi har höga förväntningar på oss själva och på våra elever. Detta läsår har vi satsat extra... Visa mer
Byängsskolan är en fristående F-9 grundskola, tre paralleller med ca 810 elever och över 100 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby med goda kommunikationer till och från skolan. Vi har också naturen med park, skog och friluftsområde nära.
Våra pedagoger är ambitiösa, skickliga och engagerade i sitt arbete med att skapa en lärorik och trygg skolmiljö för alla. Vi har höga förväntningar på oss själva och på våra elever. Detta läsår har vi satsat extra mycket på läsning och målet är att Byängsskolan ska vara en läsande skola, det vill säga att här läser vi alla extra mycket i alla ämnen. Vi arbetar förebyggande mot mobbning och kränkningar med hjälp av Olweusprogrammet, en forskningsbaserad metod.
Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats, vi är och ska fortsätta vara en arbetsplats där man trivs och stannar länge.
Höga förväntningar, god studiero, trygghet och goda kunskaper är våra ledord. En bra miljö för lärande förutsätter att du har förmåga att skapa god studiero, goda relationer till dina elever och ett organiserat arbetssätt där du förmedlar kunskaper och inspirerar eleverna till att efter sina förutsättningar nå högsta resultat. Det är viktigt att du är intresserad av elevers lärande och systematiskt utvecklar din undervisning i ditt arbete mot mål som skolan tagit fram, läroplanens olika kapitel samt skolans författningar. Du kommer att ingå i arbetslag som tillsammans planerar, utför och följer upp arbetet med eleverna.
Vi söker nu en lärare till vårt kompetenta och väl samarbetade mellanstadieteam. Du kommer att arbeta som lärare i en klass i år 6 under våren där du också har mentorskap, men även ha undervisning i de andra klasserna i samma årskurs. Du kommer huvudsakligen undervisa i svenska, matematik och so-ämnena. Till nästa läsår blir det antagligen årskurs 4 du kommer att ta hand om. I klassen just nu finns också en elevassistent och tillsammans styr ni upp dagarna med undervisning, lunch och raster.
Byängsskolans verksamhet är fördelad på 14 olika hus. Hela mellanstadiet finns i ett och samma, där även arbetsrum för lärarna finns.
Tjänsten är ett vikariat för en föräldraledig lärare under åtminstone del av vårterminen 2024 samt höstterminen 2024, med möjlighet till förlängning. Tjänsten är 100%. Anställningen startar i början av februari 2024.
Vi ser fram emot din ansökan! Vi kommer att behandla ansökningarna löpande vartefter de kommer in. Visa mindre

Lärare mot fritidshem/fritidspedagog

Byängsskolan är en fristående F-9 grundskola med ca 800 elever och över 100 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby med goda kommunikationer till och från skolan. Vi har också naturen med park, skog och friluftsområde nära. Våra pedagoger är ambitiösa, skickliga och engagerade i sitt arbete med att skapa en lärorik och trygg skolmiljö för alla. Oweusprogrammet, som är ett vetenskapligt utvärderat program mot mobbning och kränkande behandling, är grund... Visa mer
Byängsskolan är en fristående F-9 grundskola med ca 800 elever och över 100 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby med goda kommunikationer till och från skolan. Vi har också naturen med park, skog och friluftsområde nära.
Våra pedagoger är ambitiösa, skickliga och engagerade i sitt arbete med att skapa en lärorik och trygg skolmiljö för alla. Oweusprogrammet, som är ett vetenskapligt utvärderat program mot mobbning och kränkande behandling, är grunden i vårt gedigna värdegrundsarbete och tillsammans med alla elever, all personal och vårdnadshavare arbetar vi främjande och förebyggande för att alla elever ska känna sig trygga.
Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats, vi är och ska fortsätta vara en arbetsplats där man trivs och stannar länge.
Från förskoleklass till år 3 erbjuder vi eleverna plats i vår fritidshemsverksamhet.
Nu söker vi dig som vill fortsätta utveckla vårt fritidshem tillsammans med kollegor och elever till en plats där eleverna trivs, får vara aktiva i sitt lärande, utveckla sina förmågor och känna sig delaktiga.
I rollen som fritidslärare/fritidspedagog kommer du att arbeta i fritidshemmet och tillsammans med dina kollegor planera, genomföra och utveckla verksamheten och undervisningen utifrån styrdokumenten.
Du kommer också att samverka med skolan. Bland annat genom arbete i klass under lektionstid och vara med på elevernas raster.
Du har stora möjligheter att sätta din egen prägel på innehållet och prova dina tankar och idéer tillsammans med kollegorna.
Vi rekryterar och anställer löpande. Visa mindre

Lärare i träslöjd grundskola

Byängsskolan är en fristående F-9 grundskola med ca 820 elever och över 100 anställda. Vi har också en liten anpassad grundskola. Skolan är centralt belägen i Täby med goda kommunikationer till och från skolan. Vi har också naturen med park, skog och friluftsområde nära. Våra pedagoger är ambitiösa, skickliga och engagerade i sitt arbete med att skapa en lärorik och trygg skolmiljö för alla. Oweusprogrammet, som är ett vetenskapligt utvärderat program mot ... Visa mer
Byängsskolan är en fristående F-9 grundskola med ca 820 elever och över 100 anställda. Vi har också en liten anpassad grundskola. Skolan är centralt belägen i Täby med goda kommunikationer till och från skolan. Vi har också naturen med park, skog och friluftsområde nära.
Våra pedagoger är ambitiösa, skickliga och engagerade i sitt arbete med att skapa en lärorik och trygg skolmiljö för alla. Oweusprogrammet, som är ett vetenskapligt utvärderat program mot mobbning och kränkande behandling, är grunden i vårt gedigna värdegrundsarbete och tillsammans med alla elever, all personal och vårdnadshavare arbetar vi främjande och förebyggande för att alla elever ska känna sig trygga.
Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats, vi är och ska fortsätta vara en arbetsplats där man trivs och stannar länge.
Trygghet, god studiero, höga förväntningar och goda kunskaper är våra ledord och en bra miljö för lärande förutsätter att du har förmåga att skapa god studiero, goda relationer till dina elever och ett organiserat arbetssätt där du förmedlar kunskaper och inspirerar eleverna till att efter sina förutsättningar nå högsta resultat. Det är viktigt att du är intresserad av elevers lärande och systematiskt utvecklar din undervisning i ditt arbete mot mål som skolan tagit fram, läroplanens olika kapitel samt skolans författningar. Du kommer att ingå i en utvecklingsgrupp som tillsammans planerar, utför och följer upp arbetet med eleverna.Det finns också möjlighet att medverka i kunskaps- och erfarenhetsutbyte med våra systerskolors lärare i samma ämnen.
Vi söker en ämneslärare i trä- och metallslöjd.
Du kommer att undervisa våra elever i olika stadier och även elever i den anpassade grundskolan. Det är önskvärt med fler goda mentorer på skolan så helst ser vi att mentorskap ska ingå i tjänsten.
Vi vill helst att du har utbildning till slöjdlärare, behörighet samt erfarenhet av yrket.
Anställningen startar i augusti.
Vi ser fram emot din ansökan! Vi kommer att behandla ansökningarna löpande vartefter de kommer in. Visa mindre

Avdelningsansvarig lärare mot fritidshem/fritidspedagog

Byängsskolan är en fristående F-9 grundskola med ca 820 elever och över 100 anställda. Vi har också en liten Anpassad grundskola. Skolan är centralt belägen i Täby med goda kommunikationer till och från skolan. Vi har också naturen med park, skog och friluftsområde nära. Våra pedagoger är ambitiösa, skickliga och engagerade i sitt arbete med att skapa en lärorik och trygg skolmiljö för alla. Oweusprogrammet, som är ett vetenskapligt utvärderat program mot ... Visa mer
Byängsskolan är en fristående F-9 grundskola med ca 820 elever och över 100 anställda. Vi har också en liten Anpassad grundskola. Skolan är centralt belägen i Täby med goda kommunikationer till och från skolan. Vi har också naturen med park, skog och friluftsområde nära.
Våra pedagoger är ambitiösa, skickliga och engagerade i sitt arbete med att skapa en lärorik och trygg skolmiljö för alla. Oweusprogrammet, som är ett vetenskapligt utvärderat program mot mobbning och kränkande behandling, är grunden i vårt gedigna värdegrundsarbete och tillsammans med alla elever, all personal och vårdnadshavare arbetar vi främjande och förebyggande för att alla elever ska känna sig trygga.
Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats, vi är och ska fortsätta vara en arbetsplats där man trivs och stannar länge.
Från förskoleklass till år 3 erbjuder vi eleverna plats i vår fritidshemsverksamhet.
Nu söker vi dig som vill vara avdelningsansvarig och fortsätta utveckla vårt fritidshem tillsammans med kollegor och elever till en plats där eleverna trivs, får vara aktiva i sitt lärande, utveckla sina förmågor och känna sig delaktiga.
I rollen som avdelningsansvarig kommer du att arbeta i fritidshemmet och tillsammans med dina kollegor ansvara för att planera, genomföra och utveckla verksamheten och undervisningen utifrån styrdokumenten.
Du kommer också att samverka med skolan. Bland annat genom arbete i klass under lektionstid och vara med på elevernas raster.
Du har stora möjligheter att sätta din egen prägel på innehållet och prova dina tankar och idéer tillsammans med kollegorna.
Vi rekryterar och anställer löpande. Visa mindre

Lärare lågstadiet

Om jobbet Byängsskolan är en fristående F-9 grundskola, treparallellig med ca 820 elever och över 100 anställda. Vi har också en liten anpassad grundskola. Skolan är centralt belägen i Täby med goda kommunikationer till och från skolan. Vi har också naturen med park, skog och friluftsområde nära. Våra pedagoger är ambitiösa, skickliga och engagerade i sitt arbete med att skapa en lärorik och trygg skolmiljö för alla. Oweusprogrammet, som är ett vetenskapli... Visa mer
Om jobbet
Byängsskolan är en fristående F-9 grundskola, treparallellig med ca 820 elever och över 100 anställda. Vi har också en liten anpassad grundskola. Skolan är centralt belägen i Täby med goda kommunikationer till och från skolan. Vi har också naturen med park, skog och friluftsområde nära.
Våra pedagoger är ambitiösa, skickliga och engagerade i sitt arbete med att skapa en lärorik och trygg skolmiljö för alla. Oweusprogrammet, som är ett vetenskapligt utvärderat program mot mobbning och kränkande behandling, är grunden i vårt gedigna värdegrundsarbete och tillsammans med alla elever, all personal och vårdnadshavare arbetar vi främjande och förebyggande för att alla elever ska känna sig trygga.
Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats, vi är och ska fortsätta vara en arbetsplats där man trivs och stannar länge.
Trygghet, god studiero, höga förväntningar och goda kunskaper är våra ledord och en bra miljö för lärande förutsätter att du har förmåga att skapa god studiero, goda relationer till dina elever och ett organiserat arbetssätt där du förmedlar kunskaper och inspirerar eleverna till att efter sina förutsättningar nå högsta resultat. Det är viktigt att du är intresserad av elevers lärande och systematiskt utvecklar din undervisning i ditt arbete mot mål som skolan tagit fram, läroplanens olika kapitel samt skolans författningar. Du kommer att ingå i arbetslag som tillsammans planerar, utför och följer upp arbetet med eleverna.
Vi söker nu en lärare till vårt kompetenta och väl samarbetade lågstadieteam. Du kommer att arbeta som lärare i en klass tillsammans med en pedagog från fritids. I klassen finns också en elevassistent och tillsammans styr ni upp dagarna med undervisning, lunch och raster.
Vårt lågstadie är uppdelat i tre olika hus. En årskurs har ett hus och har även sitt fritids i samma hus på em. Varje hus har också sin egen skolgård utanför, men raster förläggs också i den närliggande skogen eller Åkerbyparkens lekplats och äng.
Tjänsten har varit på 80% tidigare men vi är öppna för 100%. Anställningen startar i augusti eller så snart som möjligt efter terminsstart.
Vi ser fram emot din ansökan! Vi kommer att behandla ansökningarna löpande vartefter de kommer in. Veckorna i juli har vi semester men kommer ändå att följa och hantera inkomna ansökningar, men kanske det tar lite extra tid att få svar. Visa mindre

Lärare mot fritidshem/Fritidspedagog

Byängsskolan är en fristående F-9 grundskola med ca 820 elever och över 100 anställda. Vi har också en liten Anpassad grundskola. Skolan är centralt belägen i Täby med goda kommunikationer till och från skolan. Vi har också naturen med park, skog och friluftsområde nära. Våra pedagoger är ambitiösa, skickliga och engagerade i sitt arbete med att skapa en lärorik och trygg skolmiljö för alla. Oweusprogrammet, som är ett vetenskapligt utvärderat program mot ... Visa mer
Byängsskolan är en fristående F-9 grundskola med ca 820 elever och över 100 anställda. Vi har också en liten Anpassad grundskola. Skolan är centralt belägen i Täby med goda kommunikationer till och från skolan. Vi har också naturen med park, skog och friluftsområde nära.
Våra pedagoger är ambitiösa, skickliga och engagerade i sitt arbete med att skapa en lärorik och trygg skolmiljö för alla. Oweusprogrammet, som är ett vetenskapligt utvärderat program mot mobbning och kränkande behandling, är grunden i vårt gedigna värdegrundsarbete och tillsammans med alla elever, all personal och vårdnadshavare arbetar vi främjande och förebyggande för att alla elever ska känna sig trygga.
Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats, vi är och ska fortsätta vara en arbetsplats där man trivs och stannar länge.
Från förskoleklass till år 3 erbjuder vi eleverna plats i vår fritidshemsverksamhet.
Nu söker vi dig som vill och kan fortsätta att utveckla vårt fritidshem tillsammans med kollegor och elever till en plats där eleverna trivs, får vara aktiva i sitt lärarande, utveckla sina förmågor och känna sig delaktiga.
I rollen som lärare i fritidshem/ fritidspedagog kommer du att arbeta i fritidshemmet och tillsammans med dina kollegor ansvara för att planera, genomföra och utveckla verksamheten och undervisningen utifrån styrdokumenten.
Du kommer också att samverka med skolan. Bland annat genom arbete i klass under lektionstid och vara med på elevernas raster.
Du har stora möjligheter att sätta din egen prägel på innehållet och prova dina tankar och idéer tillsammans med kollegorna.
Vi rekryterar och anställer löpande. Visa mindre

Skolläkare

Ansök    Maj 25    Byängsskolan AB    Läkare
Vi söker en skolläkare till våra grundskolor. Tjänsten är på ca 10-30%, delat på skolorna, och eventuellt i samarbete med andra skolor för att få en större tjänst om intressant. Start från tidigast augusti 2023. Du är antingen specialistläkare inom barn- och ungdomsmedicin eller allmänspecialist med erfarenhet av barn och ungdom. Uppdraget ska karaktäriseras av en helhetssyn på elevens hälsa och bedömas utifrån dennes hela miljö - skola, socialt etc. Arbet... Visa mer
Vi söker en skolläkare till våra grundskolor. Tjänsten är på ca 10-30%, delat på skolorna, och eventuellt i samarbete med andra skolor för att få en större tjänst om intressant. Start från tidigast augusti 2023. Du är antingen specialistläkare inom barn- och ungdomsmedicin eller allmänspecialist med erfarenhet av barn och ungdom.
Uppdraget ska karaktäriseras av en helhetssyn på elevens hälsa och bedömas utifrån dennes hela miljö - skola, socialt etc. Arbetet är förebyggande och hälsofrämjande samt stödjande för elevernas utveckling mot utbildningens mål.
Sedvanliga arbetsuppgifter för skolläkaren kan vara:
att bistå skolsköterskorna med medicinsk fackkunskap samt diskussionspartner för säkrare medicinska ställningstaganden.
Uppföljning av hälsobesök gällande upptäckta avvikelser samt bedömning av vidare åtgärder.
Vid behov remittera elever till annan vårdgivare.

Det kan hända att vi växer lite med åren och kan du på sikt tänka dig mer tid är det ett plus. Vi är idag ett litet trevligt gäng som tar hand om skolhälsovården på våra skolor. Alla skolor har en välkomnande och trevlig personal (och elever) som kommer på köpet med tjänsten. Tidsmässigt är vi flexibla och dagarna bokas med skolsköterskorna. Här gärna av er för mer information eller skicka in en ansökan direkt. Visa mindre

Idrottslärare låg- och mellanstadiet grundskola

Byängsskolan är en fristående F-9 grundskola med ca 820 elever och över 100 anställda. Vi har också en liten anpassad grundskola. Skolan är centralt belägen i Täby med goda kommunikationer till och från skolan. Vi har också naturen med park, skog och friluftsområde nära samt en nära tillgång till olika idrottsanläggningar till exempel simhall, rackethall och ishall. Våra pedagoger är ambitiösa, skickliga och engagerade i sitt arbete med att skapa en lärori... Visa mer
Byängsskolan är en fristående F-9 grundskola med ca 820 elever och över 100 anställda. Vi har också en liten anpassad grundskola. Skolan är centralt belägen i Täby med goda kommunikationer till och från skolan. Vi har också naturen med park, skog och friluftsområde nära samt en nära tillgång till olika idrottsanläggningar till exempel simhall, rackethall och ishall.
Våra pedagoger är ambitiösa, skickliga och engagerade i sitt arbete med att skapa en lärorik och trygg skolmiljö för alla. Oweusprogrammet, som är ett vetenskapligt utvärderat program mot mobbning och kränkande behandling, är grunden i vårt gedigna värdegrundsarbete och tillsammans med alla elever, all personal och vårdnadshavare arbetar vi främjande och förebyggande för att alla elever ska känna sig trygga.
Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats, vi är och ska fortsätta vara en arbetsplats där man trivs och stannar länge.
Trygghet, god studiero, höga förväntningar och goda kunskaper är våra ledord och en bra miljö för lärande förutsätter att du har förmåga att skapa god studiero, goda relationer till dina elever och ett organiserat arbetssätt där du förmedlar kunskaper och inspirerar eleverna till att efter sina förutsättningar nå högsta resultat. Det är viktigt att du är intresserad av elevers lärande och systematiskt utvecklar din undervisning i ditt arbete mot mål som skolan tagit fram, läroplanens olika kapitel samt skolans författningar. Du kommer att ingå i en utvecklingsgrupp som tillsammans planerar, utför och följer upp arbetet med eleverna. Det finns också möjlighet att medverka i kunskaps- och erfarenhetsutbyte med våra systerskolors lärare i samma ämnen.
Vi söker en idrottslärare för år 1-5 i nuläget, möjlighet till förändring kan finnas framöver.
Du kommer att undervisa våra elever i olika stadier. Det är önskvärt med fler goda mentorer på skolan så vi ser gärna att visst delat mentorskap ska ingå i tjänsten, men det är inte ett krav.
Vi vill att du har utbildning till idrottslärare, behörighet samt erfarenhet av yrket.
Anställningen startar i augusti.
Vi ser fram emot din ansökan! Vi kommer att behandla ansökningarna löpande vartefter de kommer in. Visa mindre

Lärare i grundskola 4-6 vikariat 50-60%

Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 820 elever och över 90 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som med en ambitiös och engagerad personal, en närvarande och lyhörd skolledning samt många kompetenser på skolan i elevhälsoteamet. Vi driver ett aktivt trygghetsarbete geno... Visa mer
Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 820 elever och över 90 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan.
Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som med en ambitiös och engagerad personal, en närvarande och lyhörd skolledning samt många kompetenser på skolan i elevhälsoteamet. Vi driver ett aktivt trygghetsarbete genom Olweusprogrammet som alla elever och all personal är delaktiga i.
För en bra miljö för lärande är det viktigt att du har förmåga att skapa god studiero, att arbeta för goda relationer till dina elever och deras vårdnadshavare samt att du har ett organiserat arbetssätt där du förmedlar kunskaper och inspirerar eleverna till att efter sina förutsättningar nå högsta resultat. Det är viktigt att du brinner för yrket och är intresserad av elevers lärande och systematiskt utvecklar din undervisning. Du kommer att ingå i en utvecklingsgrupp som tillsammans planerar, utför och följer upp arbetet med eleverna.
Vi söker en vikarie för resten av vårterminen i en kombination av ämnena matematik, no, teknik och idrott i mellanstadiet - saknar du kunskaper inom något av dessa kan vi vara flexibla i tjänsten.
Tillträde så snart som möjligt
Vi kommer att intervjua kandidater löpande så vänta inte med din ansökan. Visa mindre

Lärare i träslöjd grundskola

Byängsskolan är en fristående F-9 grundskola med ca 820 elever och över 100 anställda. Vi har också en liten anpassad grundskola. Skolan är centralt belägen i Täby med goda kommunikationer till och från skolan. Vi har också naturen med park, skog och friluftsområde nära. Våra pedagoger är ambitiösa, skickliga och engagerade i sitt arbete med att skapa en lärorik och trygg skolmiljö för alla. Oweusprogrammet, som är ett vetenskapligt utvärderat program mot ... Visa mer
Byängsskolan är en fristående F-9 grundskola med ca 820 elever och över 100 anställda. Vi har också en liten anpassad grundskola. Skolan är centralt belägen i Täby med goda kommunikationer till och från skolan. Vi har också naturen med park, skog och friluftsområde nära.
Våra pedagoger är ambitiösa, skickliga och engagerade i sitt arbete med att skapa en lärorik och trygg skolmiljö för alla. Oweusprogrammet, som är ett vetenskapligt utvärderat program mot mobbning och kränkande behandling, är grunden i vårt gedigna värdegrundsarbete och tillsammans med alla elever, all personal och vårdnadshavare arbetar vi främjande och förebyggande för att alla elever ska känna sig trygga.
Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats, vi är och ska fortsätta vara en arbetsplats där man trivs och stannar länge.
Trygghet, god studiero, höga förväntningar och goda kunskaper är våra ledord och en bra miljö för lärande förutsätter att du har förmåga att skapa god studiero, goda relationer till dina elever och ett organiserat arbetssätt där du förmedlar kunskaper och inspirerar eleverna till att efter sina förutsättningar nå högsta resultat. Det är viktigt att du är intresserad av elevers lärande och systematiskt utvecklar din undervisning i ditt arbete mot mål som skolan tagit fram, läroplanens olika kapitel samt skolans författningar. Du kommer att ingå i en utvecklingsgrupp som tillsammans planerar, utför och följer upp arbetet med eleverna.Det finns också möjlighet att medverka i kunskaps- och erfarenhetsutbyte med våra systerskolors lärare i samma ämnen.
Vi söker
ämneslärare i trä- och metallslöjd på 70-100%Du kommer att undervisa våra elever i olika stadier och även elever i den anpassade grundskolan. Det är önskvärt med fler goda mentorer på skolan så helst ser vi att mentorskap ska ingå i tjänsten.
Vi vill helst att du har utbildning till slöjdlärare, behörighet samt erfarenhet av yrket.
Anställningen startar i augusti.
Vi ser fram emot din ansökan! Vi kommer att behandla ansökningarna löpande vartefter de kommer in. Visa mindre

Skolkurator 100%

Ansök    Apr 14    Byängsskolan AB    Skolkurator
Byängsskolan är en fristående F-9 grundskola med ca 820 elever och över 100 anställda. Vi har också en liten anpassad grundskola. Skolan är centralt belägen i Täby med goda kommunikationer till och från skolan. Vi har också naturen med park, skog och friluftsområde nära. Våra pedagoger är ambitiösa, skickliga och engagerade i sitt arbete med att skapa en lärorik och trygg skolmiljö för alla. Oweusprogrammet, som är ett vetenskapligt utvärderat program mot ... Visa mer
Byängsskolan är en fristående F-9 grundskola med ca 820 elever och över 100 anställda. Vi har också en liten anpassad grundskola. Skolan är centralt belägen i Täby med goda kommunikationer till och från skolan. Vi har också naturen med park, skog och friluftsområde nära.
Våra pedagoger är ambitiösa, skickliga och engagerade i sitt arbete med att skapa en lärorik och trygg skolmiljö för alla. Oweusprogrammet, som är ett vetenskapligt utvärderat program mot mobbning och kränkande behandling, är grunden i vårt gedigna värdegrundsarbete och tillsammans med alla elever, all personal och vårdnadshavare arbetar vi främjande och förebyggande för att alla elever ska känna sig trygga.
Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats, vi är och ska fortsätta vara en arbetsplats där man trivs och stannar länge.
Det finns också möjlighet att medverka i kunskaps- och erfarenhetsutbyte med våra systerskolors kuratorer i ett nätverk.
Som kurator på Byängsskolan kommer du att
vara en viktig del i skolans elevhälsoteam, EHT. Verka lösningsinriktat för att hjälpa elever i behov av stöd och för att behandla frågor som rör elevers välmående,
hålla samtal med elever och i vissa fall föräldrar, t ex rådgivning, stöd vid kriser, konflikthantering m.m,
planera och genomföra förebyggande insatser på individ- och gruppnivå,
delta utifrån kompetens och profession i planeringen och utvecklandet av skolverksamheten inom trygghet, social utveckling, konflikthantering eller andra delar som tangerar din kompetens,
medverka i skolans krisgrupp vid krishantering,
genomföra observationer av elever/grupper i skolmiljö vid behov,
ansvara för att sociala utredningar inom skolan görs vid behov,
vara en central person i trygghetsarbetet.Vi ser gärna att du har erfarenhet av yrket och skola samt utbildning så som psykolog, beteendevetare, socionom eller liknande.
Anställningen startar i augusti, senast den 10:e.
Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Skolläkare

Ansök    Dec 5    Byängsskolan AB    Läkare
Vi söker en skolläkare till våra tre fantastiska grundskolor i Täby, Vallentuna och Upplands Väsby. Tjänsten är på ca 10%, delat på skolorna, med start från tidigast januari 2023. Du är antingen specialistläkare inom barn- och ungdomsmedicin eller allmänspecialist med erfarenhet av barn och ungdom. Uppdraget ska karaktäriseras av en helhetssyn på elevens hälsa och bedömas utifrån dennes hela miljö - skola, socialt etc. Arbetet är förebyggande och hälsofräm... Visa mer
Vi söker en skolläkare till våra tre fantastiska grundskolor i Täby, Vallentuna och Upplands Väsby. Tjänsten är på ca 10%, delat på skolorna, med start från tidigast januari 2023. Du är antingen specialistläkare inom barn- och ungdomsmedicin eller allmänspecialist med erfarenhet av barn och ungdom.
Uppdraget ska karaktäriseras av en helhetssyn på elevens hälsa och bedömas utifrån dennes hela miljö - skola, socialt etc. Arbetet är förebyggande och hälsofrämjande samt stödjande för elevernas utveckling mot utbildningens mål.
Sedvanliga arbetsuppgifter för skolläkaren kan vara:
att bistå skolsköterskorna med medicinsk fackkunskap samt diskussionspartner för säkrare medicinska ställningstaganden.
Uppföljning av hälsobesök gällande upptäckta avvikelser samt bedömning av vidare åtgärder.
Vid behov remittera elever till annan vårdgivare.

Det kan hända att vi växer lite med åren och kan du på sikt tänka dig mer tid är det ett plus. Vi är idag ett litet trevligt gäng som tar hand om skolhälsovården på de tre skolorna. Alla skolor har en välkomnande och trevlig personal (och elever) som kommer på köpet med tjänsten. Tidsmässigt är vi flexibla och dagarna bokas med skolsköterskorna. Här gärna av er för mer information eller skicka in en ansökan direkt. Visa mindre

Speciallärare till mellanstadiet

Ansök    Okt 14    Byängsskolan AB    Speciallärare
Om Byängsskolan Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 820 elever och över 90 anställda med ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Skolan är centralt belägen i Täby och det finns goda kommunikationer till och från skolan. Vi har en ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat... Visa mer
Om Byängsskolan
Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 820 elever och över 90 anställda med ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Skolan är centralt belägen i Täby och det finns goda kommunikationer till och från skolan. Vi har en ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete.
Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har satsat på att ha en modern IT-miljö i varje klassrum och från år 6 har alla elever tillgång till en egen digital enhet. Vi driver ett aktivt trygghetsarbete genom Olweusmetoden och vi har de senaste åren, bland annan kompetensutveckling, deltagit i Skolverkets satsning gällande Matematiklyftet och Läslyftet.
För en bra miljö för lärande är det viktigt att du har förmåga att skapa god studiero, vilket är en prioriterad arbetsprocess hos oss där vi kontinuerligt följer upp metoder och resultat. Det är viktigt att du har en god elevsyn och ett organiserat arbetssätt där du förmedlar kunskaper och inspirerar eleverna till att efter sina förutsättningar nå högsta resultat, att du brinner för yrket och är intresserad av elevers lärande samt att systematiskt utveckla din och dina kollegers undervisning.
Om tjänsten
Vi söker en speciallärare/specialpedagog till terminsstart, januari 2023. På Byängsskolan arbetar Spec med elever såväl som handledande mot personal och skolledning. Du kommer i rollen som speciallärare tillsammans med lärare och elevhälsan bidra till att elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Detta för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
I ditt arbete förväntas du bland annat föreslå insatser och anpassningar för elever i behov av detta och medverka i upprättandet av utredningar och åtgärdsprogram samt uppföljning och utvärdering av dessa. Som speciallärare arbetar du också praktiskt med att ge elever stödinsatser och undervisa individuellt, i grupp och i ordinarie undervisningssituationer. Du kan vid sidan av detta ha en konsulterande och handledande roll gentemot kollegor, övriga kollegor i elevhälsan och skolledning och utvecklar i nära samarbete med lärare, pedagoger och skolledning arbetet i klassrummet och på skolan stödet för elevers utveckling mot målen.
Du kommer vara en del i elevhälsan på skolan och delta i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan så att skolans alla elever får ett adekvat stöd. Arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation och speciallärarexamen eller examen inom specialpedagogik.
För oss är det viktigt att du:
Leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö grundad på ömsesidig respekt och samarbete skapas.
Reflekterar över det praktiska arbetet på ett systematiskt sätt, både enskilt och tillsammans med kollegor.
Är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Du lägger stor vikt att man lever upp till dessa.
Meriterande är om du har arbetat som speciallärare eller specialpedagog i några år men vi välkomnar även dig som nyexaminerad att söka.
Rekrytering och intervjuer sker fortlöpande. Visa mindre

Lärare i idrott och hälsa åk 1,4,5 60%

Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 820 elever och över 90 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har en ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har satsat my... Visa mer
Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 820 elever och över 90 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har en ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete.
Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har satsat mycket på en modern IT-miljö i varje klassrum. Vi har bland annat deltagit i Skolverkets satsning gällande Matematiklyftet och Läslyftet och vi driver också ett aktivt trygghetsarbete genom Olweusmetoden. För en bra miljö för lärande är det viktigt att du har förmåga att skapa god studiero samt att du har en god elevsyn och ett organiserat arbetssätt där du förmedlar kunskaper och inspirerar eleverna till att efter sina förutsättningar nå högsta resultat. Det är viktigt att du brinner för yrket och är intresserad av elevers lärande och systematiskt utvecklar din undervisning. Du kommer att ingå i en utvecklingsgrupp som tillsammans planerar, utför och följer upp arbetet med eleverna.
- Ämneslärare i IDH
- Det är en stor fördel om du även har ett annat ämne du vill undervisa.
- Arbeta mot mål som skolan tagit från, läroplaner och skolans författningar.
Tjänsten är förlagd till måndagar, tisdagar och onsdagar enligt årets schema. Önskvärt att börja är den 9:e januari 2023. Vi kommer att intervjua kandidater löpande så vänta inte med din ansökan. Visa mindre

Lärare i idrott och hälsa år 6-9 100%

Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 820 elever och över 90 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har en ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har satsat my... Visa mer
Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 820 elever och över 90 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har en ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete.
Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har satsat mycket på en modern IT-miljö i varje klassrum. Vi har bland annat deltagit i Skolverkets satsning gällande Matematiklyftet och Läslyftet och vi driver också ett aktivt trygghetsarbete genom Olweusmetoden. För en bra miljö för lärande är det viktigt att du har förmåga att skapa god studiero samt att du har en god elevsyn och ett organiserat arbetssätt där du förmedlar kunskaper och inspirerar eleverna till att efter sina förutsättningar nå högsta resultat. Det är viktigt att du brinner för yrket och är intresserad av elevers lärande och systematiskt utvecklar din undervisning. Du kommer att ingå i en utvecklingsgrupp som tillsammans planerar, utför och följer upp arbetet med eleverna.
- Ämneslärare i IDH
- Det är en stor fördel om du även har ett annat ämne du vill undervisa.
- Arbeta mot mål som skolan tagit från, läroplaner och skolans författningar.
Tjänsten innehåller ett delat mentorskap. Intervjuer sker löpande Visa mindre

Lärare mot fritidshem/Fritidspedagog

Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 800 elever och över 90 anställda. Vi har även en Särskola för årskurs 1-9. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Vi erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet ar... Visa mer
Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 800 elever och över 90 anställda. Vi har även en Särskola för årskurs 1-9.
Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Vi erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi driver också ett aktivt trygghetsarbete genom Olweusmetoden.
Från förskoleklass till år 3 och i särskolan erbjuder vi eleverna plats i vår fritidshemsverksamhet. Vår verksamhet utgår ifrån våra styrdokument och elevgruppens intressen och förmågor.
Vi arbetar för att ge barnen en känsla för jämlikhet, demokrati och för alla människors lika värde. Vi vill genom trygghet, respekt, värme och humor stödja barnen i deras sociala fostran. Med tydliga normer och ett öppet förhållningssätt kan vi vuxna vara goda förebilder. Genom att ge barnen tid och stöd både i den fria leken och med styrda aktiviteter kan vi hjälpa dem med konflikthantering och deras sociala utveckling.
Är det här något som du brinner för, sök tjänsten som lärare mot fritidshem/fritidspedagog hos oss.
Du kommer att ingå i en utvecklingsgrupp som tillsammans planerar, utför och följer upp arbetet med eleverna.
Vi rekryterar och anställer löpande. Visa mindre

Lärare i engelska och so-ämnena

Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 820 elever och över 90 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har en ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats. Vi har bland annat deltagit i Skolverkets satsning gällande... Visa mer
Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 820 elever och över 90 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har en ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete.
Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats. Vi har bland annat deltagit i Skolverkets satsning gällande Matematiklyftet och Läslyftet och vi driver också ett aktivt trygghetsarbete genom Olweusprogrammet. För en bra miljö för lärande är det viktigt att du har förmåga att skapa god studiero samt att du har en god elevsyn och ett organiserat arbetssätt där du förmedlar kunskaper och inspirerar eleverna till att efter sina förutsättningar nå höga resultat. Vi har en modern IT-miljö i varje klassrum, alla elever har tillgång till en egen dator. Du är intresserad av och har goda kunskaper om elevers lärande och systematiskt utvecklar du din egen undervisning. Du kommer att ingå i en utvecklingsgrupp som tillsammans planerar, utför och följer upp arbetet med eleverna. Utvecklingsgrupperna arbetar mot mål som skolan tagit fram, nya Lgr 22 och skolans författningar.
*Ämneslärare i engelska och so-ämnena på ca 80%
*Observera att du behöver ha mycket goda kunskaper i svenska språket i tal såväl som i skrift.
*Det finns möjligheter att denna tjänst kan omarbetas om du har andra ämneskombinationer tillsammans med engelska eller so.
*Tjänsten innehåller ett delat mentorskap.
Intervjuer sker löpande. Visa mindre

Lärare mot fritidshem/Fritidspedagog

Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 800 elever och över 90 anställda. Vi har även en Särskola för årskurs 1-9. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Vi erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet ar... Visa mer
Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 800 elever och över 90 anställda. Vi har även en Särskola för årskurs 1-9.
Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Vi erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi driver också ett aktivt trygghetsarbete genom Olweusmetoden.
Från förskoleklass till år 3 och i särskolan erbjuder vi eleverna plats i vår fritidshemsverksamhet. Vår verksamhet utgår ifrån våra styrdokument och elevgruppens intressen och förmågor.
Vi arbetar för att ge barnen en känsla för jämlikhet, demokrati och för alla människors lika värde. Vi vill genom trygghet, respekt, värme och humor stödja barnen i deras sociala fostran. Med tydliga normer och ett öppet förhållningssätt kan vi vuxna vara goda förebilder. Genom att ge barnen tid och stöd både i den fria leken och med styrda aktiviteter kan vi hjälpa dem med konflikthantering och deras sociala utveckling.
Är det här något som du brinner för, sök tjänsten som lärare mot fritidshem/fritidspedagog hos oss.
Du kommer att ingå i en utvecklingsgrupp som tillsammans planerar, utför och följer upp arbetet med eleverna.
Vi rekryterar och anställer löpande. Visa mindre

Lärare i tyska, engelska, SO 50-100%

Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 800 elever och över 90 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har en ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har satsat my... Visa mer
Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 800 elever och över 90 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har en ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete.
Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har satsat mycket på en modern IT-miljö i varje klassrum. Vi har bland annat deltagit i Skolverkets satsning gällande Matematiklyftet och Läslyftet och vi driver också ett aktivt trygghetsarbete genom Olweusmetoden. För en bra miljö för lärande är det viktigt att du har förmåga att skapa god studiero samt att du har en god elevsyn och ett organiserat arbetssätt där du förmedlar kunskaper och inspirerar eleverna till att efter sina förutsättningar nå högsta resultat. Det är viktigt att du brinner för yrket och är intresserad av elevers lärande och systematiskt utvecklar din undervisning. Du kommer att ingå i en utvecklingsgrupp som tillsammans planerar, utför och följer upp arbetet med eleverna.
- Ämneslärare i tyska (50%). I kombination med annat ämne t.ex. engelska eller SO kan tjänsten bli upp till 100%.
-Tjänsten innehåller ett delat mentorskap i högstadiet
- Arbeta mot mål som skolan tagit fram från, läroplaner och skolans författningar. Visa mindre

Lärare i textilslöjd 90-100%

Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 800 elever och över 90 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har en ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har satsat ... Visa mer
Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 800 elever och över 90 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har en ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete.


Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har satsat mycket på en modern IT-miljö i varje klassrum. Vi har bland annat deltagit i Skolverkets satsning gällande Matematiklyftet och Läslyftet och vi driver också ett aktivt trygghetsarbete genom Olweusmetoden. För en bra miljö för lärande är det viktigt att du har förmåga att skapa god studiero samt att du har en god elevsyn och ett organiserat arbetssätt där du förmedlar kunskaper och inspirerar eleverna till att efter sina förutsättningar nå högsta resultat. Det är viktigt att du brinner för yrket och är intresserad av elevers lärande och systematiskt utvecklar din undervisning. Du kommer att ingå i en utvecklingsgrupp som tillsammans planerar, utför och följer upp arbetet med eleverna.
- Ämneslärare i Textilslöjd 90-100% inklusive delat mentorskap på högstadiet.
- Arbeta mot mål som skolan tagit från, läroplaner och skolans författningar. Visa mindre

Speciallärare till mellanstadiet

Ansök    Maj 6    Byängsskolan AB    Speciallärare
Om Byängsskolan Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 830 elever och över 90 anställda med ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Skolan är centralt belägen i Täby och det finns goda kommunikationer till och från skolan. Vi har en ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat... Visa mer
Om Byängsskolan
Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 830 elever och över 90 anställda med ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Skolan är centralt belägen i Täby och det finns goda kommunikationer till och från skolan. Vi har en ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete.
Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har satsat på att ha en modern IT-miljö i varje klassrum och från år 6 har alla elever tillgång till en egen digital enhet. Vi driver ett aktivt trygghetsarbete genom Olweusmetoden och vi har de senaste åren, bland annan kompetensutveckling, deltagit i Skolverkets satsning gällande Matematiklyftet och Läslyftet.
För en bra miljö för lärande är det viktigt att du har förmåga att skapa god studiero, vilket är en prioriterad arbetsprocess hos oss där vi kontinuerligt följer upp metoder och resultat. Det är viktigt att du har en god elevsyn och ett organiserat arbetssätt där du förmedlar kunskaper och inspirerar eleverna till att efter sina förutsättningar nå högsta resultat, att du brinner för yrket och är intresserad av elevers lärande samt att systematiskt utveckla din och dina kollegers undervisning.
Om tjänsten
Då vår nuvarande speciallärare ska gå i pension söker vi nu en ny med tillträde i augusti 2022. På Byängsskolan arbetar Spec med elever såväl som handledande mot personal och skolledning. Du kommer i rollen som speciallärare tillsammans med lärare och elevhälsan bidra till att elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Detta för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
I ditt arbete förväntas du bland annat föreslå insatser och anpassningar för elever i behov av detta och medverka i upprättandet av utredningar och åtgärdsprogram samt uppföljning och utvärdering av dessa. Som speciallärare arbetar du också praktiskt med att ge elever stödinsatser och undervisa individuellt, i grupp och i ordinarie undervisningssituationer. Du kan vid sidan av detta ha en konsulterande och handledande roll gentemot kollegor, övriga kollegor i elevhälsan och skolledning och utvecklar i nära samarbete med lärare, pedagoger och skolledning arbetet i klassrummet och på skolan stödet för elevers utveckling mot målen.
Du kommer vara en del i elevhälsan på skolan och delta i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan så att skolans alla elever får ett adekvat stöd. Arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation och speciallärarexamen eller examen inom specialpedagogik.
För oss är det viktigt att du:
Leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö grundad på ömsesidig respekt och samarbete skapas.
Reflekterar över det praktiska arbetet på ett systematiskt sätt, både enskilt och tillsammans med kollegor.
Är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Du lägger stor vikt att man lever upp till dessa.
Meriterande är om du har arbetat som speciallärare eller specialpedagog i några år men vi välkomnar även dig som nyexaminerad att söka.
Rekrytering och intervjuer sker fortlöpande. Visa mindre

Lärare i idrott och hälsa år 1-5 50-60%

Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 820 elever och över 90 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har en ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har satsat my... Visa mer
Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 820 elever och över 90 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har en ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete.
Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har satsat mycket på en modern IT-miljö i varje klassrum. Vi har bland annat deltagit i Skolverkets satsning gällande Matematiklyftet och Läslyftet och vi driver också ett aktivt trygghetsarbete genom Olweusmetoden. För en bra miljö för lärande är det viktigt att du har förmåga att skapa god studiero samt att du har en god elevsyn och ett organiserat arbetssätt där du förmedlar kunskaper och inspirerar eleverna till att efter sina förutsättningar nå högsta resultat. Det är viktigt att du brinner för yrket och är intresserad av elevers lärande och systematiskt utvecklar din undervisning. Du kommer att ingå i en utvecklingsgrupp som tillsammans planerar, utför och följer upp arbetet med eleverna.
- Ämneslärare i IDH
- Det är en stor fördel om du även har ett annat ämne du vill undervisa.
- Arbeta mot mål som skolan tagit från, läroplaner och skolans författningar. Visa mindre

Speciallärare till mellanstadiet

Ansök    Apr 4    Byängsskolan AB    Speciallärare
Om Byängsskolan Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 830 elever och över 90 anställda med ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Skolan är centralt belägen i Täby och det finns goda kommunikationer till och från skolan. Vi har en ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat... Visa mer
Om Byängsskolan
Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 830 elever och över 90 anställda med ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Skolan är centralt belägen i Täby och det finns goda kommunikationer till och från skolan. Vi har en ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete.
Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har satsat på att ha en modern IT-miljö i varje klassrum och från år 6 har alla elever tillgång till en egen digital enhet. Vi driver ett aktivt trygghetsarbete genom Olweusmetoden och vi har de senaste åren, bland annan kompetensutveckling, deltagit i Skolverkets satsning gällande Matematiklyftet och Läslyftet.
För en bra miljö för lärande är det viktigt att du har förmåga att skapa god studiero, vilket är en prioriterad arbetsprocess hos oss där vi kontinuerligt följer upp metoder och resultat. Det är viktigt att du har en god elevsyn och ett organiserat arbetssätt där du förmedlar kunskaper och inspirerar eleverna till att efter sina förutsättningar nå högsta resultat, att du brinner för yrket och är intresserad av elevers lärande samt att systematiskt utveckla din och dina kollegers undervisning.
Om tjänsten
Då vår nuvarande speciallärare ska gå i pension söker vi nu en ny med tillträde i augusti 2022. På Byängsskolan arbetar Spec med elever såväl som handledande mot personal och skolledning. Du kommer i rollen som speciallärare tillsammans med lärare och elevhälsan bidra till att elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Detta för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
I ditt arbete förväntas du bland annat föreslå insatser och anpassningar för elever i behov av detta och medverka i upprättandet av utredningar och åtgärdsprogram samt uppföljning och utvärdering av dessa. Som speciallärare arbetar du också praktiskt med att ge elever stödinsatser och undervisa individuellt, i grupp och i ordinarie undervisningssituationer. Du kan vid sidan av detta ha en konsulterande och handledande roll gentemot kollegor, övriga kollegor i elevhälsan och skolledning och utvecklar i nära samarbete med lärare, pedagoger och skolledning arbetet i klassrummet och på skolan stödet för elevers utveckling mot målen.
Du kommer vara en del i elevhälsan på skolan och delta i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan så att skolans alla elever får ett adekvat stöd. Arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation och speciallärarexamen eller examen inom specialpedagogik.
För oss är det viktigt att du:
Leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö grundad på ömsesidig respekt och samarbete skapas.
Reflekterar över det praktiska arbetet på ett systematiskt sätt, både enskilt och tillsammans med kollegor.
Är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Du lägger stor vikt att man lever upp till dessa.
Meriterande är om du har arbetat som speciallärare eller specialpedagog i några år men vi välkomnar även dig som nyexaminerad att söka.
Rekrytering och intervjuer sker fortlöpande. Visa mindre

Skolsköterska till central elevhälsa

Ansök    Mar 14    Byängsskolan AB    Skolsköterska
Skolsköterska till centrala elevhälsans medicinska insats på Byängsskolan Vi utvecklar vår verksamhet till en central medicinsk elevhälsa och behöver några till i laget, 1½ tjänst nu och hoppas på fler om några år. EMI/elevhälsans medicinska insats innefattar idag ett fåtal skolor norr om Stockholm men kan komma att bli fler om vi tillsammans gör ett bra jobb. Arbetsbeskrivning Du kommer tillsammans med skolledning och övriga kompetenser vara en del av sko... Visa mer
Skolsköterska till centrala elevhälsans medicinska insats på Byängsskolan
Vi utvecklar vår verksamhet till en central medicinsk elevhälsa och behöver några till i laget, 1½ tjänst nu och hoppas på fler om några år. EMI/elevhälsans medicinska insats innefattar idag ett fåtal skolor norr om Stockholm men kan komma att bli fler om vi tillsammans gör ett bra jobb.
Arbetsbeskrivning
Du kommer tillsammans med skolledning och övriga kompetenser vara en del av skolornas elevhälsoteam. Elevhälsan skall enligt skollagen arbeta främst hälsofrämjande och förebyggande för att stödja elevers utveckling mot utbildningens mål.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är främjande och förebyggande hälsoarbete på såväl organisations- grupps- och individnivå med goda förutsättningar att själv påverka och utveckla arbetets innehåll.
Exempel på uppgifter är bl.a. hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer, frågor som rör elevernas arbetsmiljö, skolans värdegrund, livsstilsrelaterad ohälsa, enklare sjukvårdsinsatser samt mottagning tillsammans med skolläkaren. I arbetsuppgifterna ingår också att göra gruppinriktade insatser.
Du samverkar bl.a. med vårdnadshavare, socialtjänst och andra vårdenheter. I uppdraget ingår även att tillsammans med övriga kollegor, skolsköterskor och skolläkare vidareutveckla arbetet.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning inom:
· Hälso– och sjukvård för barn och ungdom 60 hp.
· Distriktssköterska 75 hp.
· Skolsköterskeprogrammet Högskolan i Skövde 60 hp,
Meriterande
· Det är värdefullt om du har folkhälsovetenskaplig kompetens.
· Du bör ha datorvana och erfarenhet av dokumentation i datorjournal. Vi på EMI använder oss av Prorenata journalsystem.
· Du bör ha arbetat några år som sjuksköterska och bör känna dig trygg i din roll och kompetens och kunna arbeta självständigt. Du bör också tycka om att samarbeta med olika kompetenser och vilja bidra till att utveckla verksamheten. Du ser det förebyggande och hälsofrämjande arbetet inom elevhälsan som särskilt viktigt.
Du blir anställd inom den centrala EMI-verksamheten. Tjänsternas uppdelning är på 90 % och 60 % och arbetet kan förläggas på fler än en skola. Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Det här erbjuder vi dig
Vi erbjuder härliga kollegor och ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, handledning och kontinuerlig kompetensutveckling utifrån dina behov och när möjligt flexibel arbetstid. Skolorna är utöver de härliga kollegorna dessutom fulla av trevliga elever. Bra stämning, hälsa och kul på jobbet är ett av ledningens viktigaste mål.

Urval och intervjuer kommer ske löpande under ansökningsperioden vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag 2022-06-15.
Tillträdesdag 2022-08-10
Varmt välkommen med din ansökan ????
Kontakt
För mer information, kontakta Rashin Lotfali, medicinskt ledningsansvarig skolsköterska. [email protected] Visa mindre

Lärare i matematik och NO

Om Byängsskolan Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 830 elever och över 90 anställda med ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Skolan är centralt belägen i Täby och det finns goda kommunikationer till och från skolan. Vi har en ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat... Visa mer
Om Byängsskolan
Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 830 elever och över 90 anställda med ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Skolan är centralt belägen i Täby och det finns goda kommunikationer till och från skolan. Vi har en ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete.
Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har satsat på att ha en modern IT-miljö i varje klassrum och från år 6 har alla elever tillgång till en egen digital enhet. Vi driver ett aktivt trygghetsarbete genom Olweusmetoden och vi har de senaste åren, bland annan kompetensutveckling, deltagit i Skolverkets satsning gällande Matematiklyftet och Läslyftet.
För en bra miljö för lärande är det viktigt att du har förmåga att skapa god studiero, vilket är en prioriterad arbetsprocess hos oss där vi kontinuerligt följer upp metoder och resultat. Det är viktigt att du har en god elevsyn och ett organiserat arbetssätt där du förmedlar kunskaper och inspirerar eleverna till att efter sina förutsättningar nå högsta resultat, att du brinner för yrket och är intresserad av elevers lärande samt att systematiskt utveckla din och dina kollegers undervisning.
Om tjänsten
Det vi nu söker, med start i augusti 2022, är en lärare gärna med behörighet Matematik och NO. Du kommer att ha tätt samarbete med skolans andra lärare i olika lag. Du har ansvar för förberedelse, genomförande, uppföljning samt bedömning av undervisning både själv och med dina kolleger i ämnet. För dig skall eleven alltid vara i centrum och du ska vara bra på att bygga relationer med elever såväl som kollegor och vårdnadshavare. I tjänsten ingår också ett delat mentorskap.
Tjänsten är förlagd till att undervisa på högstadiet. Vi söker 100%, men det skulle också kunna delas upp på två sökande på deltid.
Tjänsten är ett föräldravikariat på minst ett år med goda möjligheter till en tillsvidareanställning vid lärarlegitimation.
Rekrytering och intervjuer sker fortlöpande. Visa mindre

Skolkurator 100%

Ansök    Mar 10    Byängsskolan AB    Skolkurator
Byängsskolan är en grundskola med ca 820 elever och över 90 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har ett gediget värdegrund... Visa mer
Byängsskolan är en grundskola med ca 820 elever och över 90 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har ett gediget värdegrundsarbete genom Oweusprogrammet som är ett vetenskapligt utvärderat program mot mobbning och kränkande behandling.
Som kurator kommer du att arbeta med följande:
Ingå i skolans EHT team. Verka lösningsinriktat för att hjälpa elever i behov av stöd och för att behandla frågor som rör elevers välmående.
Samtal med elever och i vissa fall föräldrar, t ex rådgivning, stöd vid kriser, konflikthantering m.m.
Förutom att arbeta med enskilda elever planera och genomföra förebyggande insatser på individ och gruppnivå.
Delta utifrån kompetens och profession i planeringen och utvecklandet av skolverksamheten.
Medverka i skolans krisgrupp vid krishantering.
Arbeta vid behov med observationer av elever/grupper i skolmiljö.
Ansvarar för att sociala utredningar inom skolan görs vid behov.
Vara en central person i trygghetsarbetet.Vi ser gärna att du har erfarenhet av yrket och skola samt utbildning så som psykolog, beteendevetare, socionom eller liknande.
Anställningen får gärna börja i april men vid rätt person kan vi vänta till augusti.
Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Skolkurator 70 -100%

Ansök    Jan 14    Byängsskolan AB    Skolkurator
Byängsskolan är en grundskola med ca 820 elever och över 90 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har ett gediget värdegrund... Visa mer
Byängsskolan är en grundskola med ca 820 elever och över 90 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har ett gediget värdegrundsarbete genom Oweusprogrammet som är ett vetenskapligt utvärderat program mot mobbning och kränkande behandling.
Som kurator kommer du att arbeta med följande:
Ingå i skolans EHT team. Verka lösningsinriktat för att hjälpa elever i behov av stöd och för att behandla frågor som rör elevers välmående.
Samtal med elever och i vissa fall föräldrar, t ex rådgivning, stöd vid kriser, konflikthantering m.m.
Förutom att arbeta med enskilda elever planera och genomföra förebyggande insatser på individ och gruppnivå.
Delta utifrån kompetens och profession i planeringen och utvecklandet av skolverksamheten.
Medverka i skolans krisgrupp vid krishantering.
Arbeta vid behov med observationer av elever/grupper i skolmiljö.
Ansvarar för att sociala utredningar inom skolan görs vid behov.
Vara en central person i trygghetsarbetet.Vi ser gärna att du har erfarenhet av yrket och skola samt utbildning så som psykolog, beteendevetare, socionom eller liknande.
Anställningen får gärna börja i april men vid rätt person kan vi vänta till augusti.
Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Redovisningsekonom till Byängsskolan

Ansök    Dec 10    Byängsskolan AB    Redovisningsekonom
Redovisningsekonom till Byängsskolan Vi söker en redovisningsekonom till vårt trevliga lilla team i Täby som sköter ekonomin på tre grundskolor i Norrort. Tjänsten kräver att du är van att arbeta självständigt och det är därför viktigt att du har goda kunskaper inom redovisning. Ditt ansvar blir den löpande bokföringen och du kommer vara del av ett team på tre personer som hanterar ca 200 medarbetare och en omsättning på ca 140 mkr. Tjänsten är på 80-100% ... Visa mer
Redovisningsekonom till Byängsskolan
Vi söker en redovisningsekonom till vårt trevliga lilla team i Täby som sköter ekonomin på tre grundskolor i Norrort. Tjänsten kräver att du är van att arbeta självständigt och det är därför viktigt att du har goda kunskaper inom redovisning. Ditt ansvar blir den löpande bokföringen och du kommer vara del av ett team på tre personer som hanterar ca 200 medarbetare och en omsättning på ca 140 mkr. Tjänsten är på 80-100% och tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillsättning sker så fort vi hittat rätt kandidat och arbetsplatsen är i Täby med möjlighet till visst distansarbete efter upplärning.
Exempel på ansvarsområden:
· Löpande redovisning med ansvar för avstämningar
· Leverantörs- och kundreskontra
· Periodiseringar och reserveringar i samband med månads- och årsbokslut
· Skatteredovisning
· Månads- och årsbokslut
· Delaktig i upprättande av årsredovisningar
Utbildning och erfarenhet
· Eftergymnasial utbildning med inriktning redovisning alternativt minst två års erfarenhet av självständigt bokföringsarbete.
· God systemvana och kunskap i Excel och bokföringsprogrammet BL administration är meriterande.
Som person
Vi söker dig som är resultatorienterad med fokus på att alltid leverera god service med hög kvalitet, det är en självklarhet för dig att följa uppsatta tidplaner. Vi ser gärna att du har ett systemintresse samt är van att arbeta i Excel och relevanta affärssystem. Vi vill att du arbetar strukturerat och har ett gott sinne för siffror samt öga för detaljer. Du trivs i team med självgående roller och kommunicerar väl med dina medarbetare. Du uttrycker dig utan svårigheter på svenska i tal och skrift.
Företaget
Kontoret ligger i Täby på Byängsskolan och förutom det lilla ekonomiteamet finns det ungefär 100 fler trevliga kollegor på skolan och 800 elever. Det är nära till kommunikationer och gångavstånd till Täby Centrum. Skolan har hög personaltrivsel och låg personalomsättning.
Tjänsten förväntas starta så snart vi hittat rätt kandidat. Visa mindre

Speciallärare till mellanstadiet

Ansök    Mar 4    Byängsskolan AB    Speciallärare
Om Byängsskolan Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 830 elever och över 90 anställda med ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Skolan är centralt belägen i Täby och det finns goda kommunikationer till och från skolan. Vi har en ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat... Visa mer
Om Byängsskolan
Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 830 elever och över 90 anställda med ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Skolan är centralt belägen i Täby och det finns goda kommunikationer till och från skolan. Vi har en ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete.
Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har satsat på att ha en modern IT-miljö i varje klassrum och från år 6 har alla elever tillgång till en egen digital enhet. Vi driver ett aktivt trygghetsarbete genom Olweusmetoden och vi har de senaste åren, bland annan kompetensutveckling, deltagit i Skolverkets satsning gällande Matematiklyftet och Läslyftet.
För en bra miljö för lärande är det viktigt att du har förmåga att skapa god studiero, vilket är en prioriterad arbetsprocess hos oss där vi kontinuerligt följer upp metoder och resultat. Det är viktigt att du har en god elevsyn och ett organiserat arbetssätt där du förmedlar kunskaper och inspirerar eleverna till att efter sina förutsättningar nå högsta resultat, att du brinner för yrket och är intresserad av elevers lärande samt att systematiskt utveckla din och dina kollegers undervisning.
Om tjänsten
Då vår nuvarande speciallärare ska gå i pension söker vi nu en ny med tillträde i augusti 2022. På Byängsskolan arbetar Spec med elever såväl som handledande mot personal och skolledning. Du kommer i rollen som speciallärare tillsammans med lärare och elevhälsan bidra till att elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Detta för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
I ditt arbete förväntas du bland annat föreslå insatser och anpassningar för elever i behov av detta och medverka i upprättandet av utredningar och åtgärdsprogram samt uppföljning och utvärdering av dessa. Som speciallärare arbetar du också praktiskt med att ge elever stödinsatser och undervisa individuellt, i grupp och i ordinarie undervisningssituationer. Du kan vid sidan av detta ha en konsulterande och handledande roll gentemot kollegor, övriga kollegor i elevhälsan och skolledning och utvecklar i nära samarbete med lärare, pedagoger och skolledning arbetet i klassrummet och på skolan stödet för elevers utveckling mot målen.
Du kommer vara en del i elevhälsan på skolan och delta i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan så att skolans alla elever får ett adekvat stöd. Arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation och speciallärarexamen eller examen inom specialpedagogik.
För oss är det viktigt att du:
Leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö grundad på ömsesidig respekt och samarbete skapas.
Reflekterar över det praktiska arbetet på ett systematiskt sätt, både enskilt och tillsammans med kollegor.
Är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Du lägger stor vikt att man lever upp till dessa.
Meriterande är om du har arbetat som speciallärare eller specialpedagog i några år men vi välkomnar även dig som nyexaminerad att söka.
Rekrytering och intervjuer sker fortlöpande. Visa mindre

Assistent med utbildning och erfarenhet 80-100%

Ansök    Nov 15    Byängsskolan AB    Elevassistent
Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 820 elever och över 90 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har en ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Det är viktigt... Visa mer
Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 820 elever och över 90 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har en ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete.


Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Det är viktigt att du brinner för yrket och är intresserad av elevers lärande och sociala utveckling.


Lilla gruppen vänder sig till elever som av olika anledningar inte kan vara i stor klass på heltid. Beslut om placering i Lilla gruppen tas av rektor och elevhälsan.


Elevernas behov har ett brett omfång som t. ex. olika former av NPF, hög skolfrånvaro eller andra svårigheter att fungera i den stora klassen.


Eleverna är från 6-15 år. Alla elever har en klasstillhörighet och deras schema individualiseras utifrån den enskilde elevens behov. Målet är att ge eleven bästa möjliga förutsättningar såväl socialt som kunskapsmässigt, för att så småningom kunna återgå till den stora klassen i så stor utsträckning som möjligt.


Arbetet i Lilla gruppen bygger på stor flexibilitet och i arbetet ingår bland annat att handleda eleverna i deras skolarbete, bedriva rast och fritidsverksamhet, konflikthantering, hantera utagerande elever samt stödja eleverna i deras sociala utveckling.


Vi använder ett lågaffektivt bemötande och ser en god relation med den enskilde eleven som en förutsättning för att lyckas.


Arbetet i Lilla gruppen leds av speciallärare.


Vi söker dig med lämplig utbildning, som är stresstålig och har erfarenhet från liknande arbetsuppgifter. Visa mindre

Mellanstadielärare till Byängsskolan

Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 800 elever och över 90 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har en ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har satsat ... Visa mer
Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 800 elever och över 90 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har en ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete.


Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har satsat mycket på en modern IT-miljö i varje klassrum. Vi har bland annat deltagit i Skolverkets satsning gällande Matematiklyftet och Läslyftet och vi driver också ett aktivt trygghetsarbete genom Olweusmetoden. För en bra miljö för lärande är det viktigt att du har förmåga att skapa god studiero samt att du har en god elevsyn och ett organiserat arbetssätt där du förmedlar kunskaper och inspirerar eleverna till att efter sina förutsättningar nå högsta resultat. Det är viktigt att du brinner för yrket och är intresserad av elevers lärande och systematiskt utvecklar din undervisning. Du kommer att ingå i en utvecklingsgrupp som tillsammans planerar, utför och följer upp arbetet med eleverna.
- Vi söker en mellanstadielärare på 100%. Företrädelsedevis med bred behörighet inklusive MA/NO.
- Du arbetar mot mål som skolan tagit från, läroplaner och skolans författningar.
Tjänsten tillträder i januari. Intervjuer sker löpande och kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan! Visa mindre

Lärare i matematik och NO

Om Byängsskolan Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 830 elever och över 90 anställda med ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Skolan är centralt belägen i Täby och det finns goda kommunikationer till och från skolan. Vi har en ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat... Visa mer
Om Byängsskolan
Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 830 elever och över 90 anställda med ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Skolan är centralt belägen i Täby och det finns goda kommunikationer till och från skolan. Vi har en ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete.
Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har satsat på att ha en modern IT-miljö i varje klassrum och från år 6 har alla elever tillgång till en egen digital enhet. Vi driver ett aktivt trygghetsarbete genom Olweusmetoden och vi har de senaste åren, bland annan kompetensutveckling, deltagit i Skolverkets satsning gällande Matematiklyftet och Läslyftet.
För en bra miljö för lärande är det viktigt att du har förmåga att skapa god studiero, vilket är en prioriterad arbetsprocess hos oss där vi kontinuerligt följer upp metoder och resultat. Det är viktigt att du har en god elevsyn och ett organiserat arbetssätt där du förmedlar kunskaper och inspirerar eleverna till att efter sina förutsättningar nå högsta resultat, att du brinner för yrket och är intresserad av elevers lärande samt att systematiskt utveckla din och dina kollegers undervisning.
Om tjänsten
Det vi nu söker, med start i januari 2022, är en legitimerad lärare gärna med behörighet i matematik i kombination med andra ämnen, t.ex. no-ämnen och /eller teknik. Att du blir en del av oss på Byängsskolan är viktigt, så rätt person kan vara högre prioriterat än att det är just rätt ämneskombination. Du kommer att ha tätt samarbete med skolans andra lärare i olika lag. Du har ansvar för förberedelse, genomförande, uppföljning samt bedömning av undervisning både själv och med dina kolleger i ämnet. För dig skall eleven alltid vara i centrum och du ska vara bra på att bygga relationer med elever såväl som kollegor och vårdnadshavare. I tjänsten ingår också att vara mentor för elever på högstadiet.
Tjänsten är förlagd till att undervisa på högstadiet. Vi söker 100%, men det skulle också kunna delas upp på två sökande på deltid.
Tjänsten är en tillsvidareanställning vid lärarlegitimation. Beroende på sökanden och dess behörighet kan det vara ett vikariat under våren.
Rekrytering och intervjuer sker fortlöpande. Visa mindre

Lärare mot fritidshem/Fritidspedagog

Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 800 elever och över 90 anställda. Vi har även en Särskola för årskurs 1-9. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Vi erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet ar... Visa mer
Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 800 elever och över 90 anställda. Vi har även en Särskola för årskurs 1-9.
Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Vi erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi driver också ett aktivt trygghetsarbete genom Olweusmetoden.
Från förskoleklass till år 3 och i särskolan erbjuder vi eleverna plats i vår fritidshemsverksamhet. Vår verksamhet utgår ifrån våra styrdokument och elevgruppens intressen och förmågor.
Vi arbetar för att ge barnen en känsla för jämlikhet, demokrati och för alla människors lika värde. Vi vill genom trygghet, respekt, värme och humor stödja barnen i deras sociala fostran. Med tydliga normer och ett öppet förhållningssätt kan vi vuxna vara goda förebilder. Genom att ge barnen tid och stöd både i den fria leken och med styrda aktiviteter kan vi hjälpa dem med konflikthantering och deras sociala utveckling.
Är det här något som du brinner för, sök tjänsten som lärare mot fritidshem/fritidspedagog hos oss.
Du kommer att ingå i en utvecklingsgrupp som tillsammans planerar, utför och följer upp arbetet med eleverna.
Vi rekryterar och anställer löpande. Visa mindre

Skolpsykolog 20%

Ansök    Jun 22    Byängsskolan AB    Skolpsykolog
Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 800 elever och över 90 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har en ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har hög målup... Visa mer
Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 800 elever och över 90 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har en ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete.
Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har hög måluppfyllelse i ämnen, samt en god trivsel både bland elever och personal.
Arbetet som skolpsykolog innebär att du samverkar med skolans pedagogiska personal i det övergripande hälsofrämjande och förbyggande arbetet. Du kommer även att vara delaktig i uppgiften att identifiera och åtgärda problem i elevens lärande, utveckling och hälsa. Som psykolog tillför du psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Du ingår i elevhälsoteamen. Arbetet innebär främst uppgifter som utredning, konsultation och handledning.
Vi söker en skolpsykolog på 10-20% alternativt konsultuppdrag. Företrädelsevis med arbete på måndagar där elevhälsoteamets möten är förlagda. Anställningen vill vi gärna börjar från mitten av augusti HT 21.
Vi kommer att behandla ansökningarna löpande vartefter de kommer in. Välkommen att söka till oss! Visa mindre

Skolpsykolog 20%

Ansök    Aug 4    Byängsskolan AB    Skolpsykolog
Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 800 elever och över 90 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har en ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har hög målup... Visa mer
Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 800 elever och över 90 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har en ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete.
Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har hög måluppfyllelse i ämnen, samt en god trivsel både bland elever och personal.
Arbetet som skolpsykolog innebär att du samverkar med skolans pedagogiska personal i det övergripande hälsofrämjande och förbyggande arbetet. Du kommer även att vara delaktig i uppgiften att identifiera och åtgärda problem i elevens lärande, utveckling och hälsa. Som psykolog tillför du psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Du ingår i elevhälsoteamen. Arbetet innebär främst uppgifter som utredning, konsultation och handledning.
Vi söker en skolpsykolog på 10-20% alternativt konsultuppdrag. Företrädelsevis med arbete på måndagar där elevhälsoteamets möten är förlagda. Anställningen vill vi gärna börjar från mitten av augusti HT 21.
Vi kommer att behandla ansökningarna löpande vartefter de kommer in. Välkommen att söka till oss! Visa mindre

Lärare i träslöjd/ bild 70-80%

Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 800 elever och över 90 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har en ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har satsat my... Visa mer
Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 800 elever och över 90 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har en ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete.
Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har satsat mycket på en modern IT-miljö i varje klassrum. Vi har bland annat deltagit i Skolverkets satsning gällande Matematiklyftet och Läslyftet och vi driver också ett aktivt trygghetsarbete genom Olweusmetoden. För en bra miljö för lärande är det viktigt att du har förmåga att skapa god studiero samt att du har en god elevsyn och ett organiserat arbetssätt där du förmedlar kunskaper och inspirerar eleverna till att efter sina förutsättningar nå högsta resultat. Det är viktigt att du brinner för yrket och är intresserad av elevers lärande och systematiskt utvecklar din undervisning. Du kommer att ingå i en utvecklingsgrupp som tillsammans planerar, utför och följer upp arbetet med eleverna.
- Lärare i bild och träslöjd 70-80% i mellanstadiet
- Arbeta mot mål som skolan tagit från, läroplaner och skolans författningar.
Vi kommer att behandla ansökningarna löpande vartefter de kommer in. Välkommen att söka till oss! Visa mindre

Lärare i träslöjd 100%

Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 800 elever och över 90 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har en ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har satsat ... Visa mer
Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 800 elever och över 90 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har en ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete.


Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har satsat mycket på en modern IT-miljö i varje klassrum. Vi har bland annat deltagit i Skolverkets satsning gällande Matematiklyftet och Läslyftet och vi driver också ett aktivt trygghetsarbete genom Olweusmetoden. För en bra miljö för lärande är det viktigt att du har förmåga att skapa god studiero samt att du har en god elevsyn och ett organiserat arbetssätt där du förmedlar kunskaper och inspirerar eleverna till att efter sina förutsättningar nå högsta resultat. Det är viktigt att du brinner för yrket och är intresserad av elevers lärande och systematiskt utvecklar din undervisning. Du kommer att ingå i en utvecklingsgrupp som tillsammans planerar, utför och följer upp arbetet med eleverna.
- Ämneslärare i träslöjd100% inklusive delat mentorskap.
- Arbeta mot mål som skolan tagit från, läroplaner och skolans författningar.
Vi kommer att behandla ansökningarna löpande vartefter de kommer in. Välkommen att söka till oss! Visa mindre

Matematiklärare på högstadiet

Om Byängsskolan Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 830 elever och över 90 anställda med ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Skolan är centralt belägen i Täby och det finns goda kommunikationer till och från skolan. Vi har en ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat... Visa mer
Om Byängsskolan
Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 830 elever och över 90 anställda med ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Skolan är centralt belägen i Täby och det finns goda kommunikationer till och från skolan. Vi har en ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete.
Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har satsat på att ha en modern IT-miljö i varje klassrum och från år 6 har alla elever tillgång till en egen digital enhet. Vi driver ett aktivt trygghetsarbete genom Olweusmetoden och vi har de senaste åren, bland annan kompetensutveckling, deltagit i Skolverkets satsning gällande Matematiklyftet och Läslyftet.
För en bra miljö för lärande är det viktigt att du har förmåga att skapa god studiero, vilket är en prioriterad arbetsprocess hos oss där vi kontinuerligt följer upp metoder och resultat. Det är viktigt att du har en god elevsyn och ett organiserat arbetssätt där du förmedlar kunskaper och inspirerar eleverna till att efter sina förutsättningar nå högsta resultat, att du brinner för yrket och är intresserad av elevers lärande samt att systematiskt utveckla din och dina kollegers undervisning.
Om tjänsten
Det vi nu söker, med start i augusti 2021, är en legitimerad lärare med behörighet i matematik i kombination med andra ämnen, t.ex. no-ämnen och /eller teknik. Att du blir en del av oss på Byängsskolan är viktigt, så rätt person kan vara högre prioriterat än att det är just rätt ämneskombination. Du kommer att ha tätt samarbete med skolans andra lärare i olika lag. Du har ansvar för förberedelse, genomförande, uppföljning samt bedömning av undervisning både själv och med dina kolleger i ämnet. För dig skall eleven alltid vara i centrum och du ska vara bra på att bygga relationer med elever såväl som kollegor och vårdnadshavare. I tjänsten ingår också att vara mentor för elever på högstadiet.
Tjänsten är förlagd till att undervisa på högstadiet. Vi söker 100%, men det skulle också kunna delas upp på två sökande på deltid.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Rekrytering och intervjuer sker fortlöpande. Visa mindre

Lärare i engelska och spanska åk 6-9

Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 800 elever och över 90 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har satsat myc... Visa mer
Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 800 elever och över 90 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete.


Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har satsat mycket på en modern IT-miljö i varje klassrum. Vi har bland annat deltagit i Skolverkets satsning gällande Matematiklyftet och Läslyftet och vi driver också ett aktivt trygghetsarbete genom Olweusmetoden. För en bra miljö för lärande är det viktigt att du har förmåga att skapa god studiero samt att du har en god elevsyn och ett organiserat arbetssätt där du förmedlar kunskaper och inspirerar eleverna till att efter sina förutsättningar nå högsta resultat i skolan. Det är viktigt att du brinner för yrket och är intresserad av elevers lärande och systematiskt utvecklar din undervisning.


Vi söker en spanska/engelsklärare på 90%, ett föräldravikariat med start i januari 2021 till början av juni 2021. Beroende på sökandens kompentens i språken, så kan tjänsten delas upp i två.


Du kommer att ingå i en utvecklingsgrupp som tillsammans planerar, utför och följer upp arbetet med eleverna.
- Ämneslärare i engelska och spanska inklusive delat mentorskap i en högstadieklass.
- Arbeta mot mål som skolan tagit från, läroplaner och skolans författningar. Visa mindre

Lärare mot fritidshem/Fritidspedagog

Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 800 elever och över 90 anställda. Vi har även en Särskola för årskurs 1-9. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Vi erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet ar... Visa mer
Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 800 elever och över 90 anställda. Vi har även en Särskola för årskurs 1-9.
Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Vi erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi driver också ett aktivt trygghetsarbete genom Olweusmetoden.
Från förskoleklass till år 3 och i särskolan erbjuder vi eleverna plats i vår fritidshemsverksamhet. Vår verksamhet utgår ifrån våra styrdokument och elevgruppens intressen och förmågor.
Vi arbetar för att ge barnen en känsla för jämlikhet, demokrati och för alla människors lika värde. Vi vill genom trygghet, respekt, värme och humor stödja barnen i deras sociala fostran. Med tydliga normer och ett öppet förhållningssätt kan vi vuxna vara goda förebilder. Genom att ge barnen tid och stöd både i den fria leken och med styrda aktiviteter kan vi hjälpa dem med konflikthantering och deras sociala utveckling.
Är det här något som du brinner för, sök tjänsten som lärare mot fritidshem/fritidspedagog hos oss.
Du kommer att ingå i en utvecklingsgrupp som tillsammans planerar, utför och följer upp arbetet med eleverna.
Vi rekryterar och anställer löpande. Visa mindre

Lärare i svenska som andraspråk för grundskolan lågstadiet

Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 800 elever och över 90 anställda. Vi har även en Särskola för årskurs 1-9. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Vi erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet ar... Visa mer
Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 800 elever och över 90 anställda. Vi har även en Särskola för årskurs 1-9. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete.
Vi erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi satsar mycket på en modern IT-miljö i varje klassrum. Vi har bland annat kompetensutvecklat oss genom Skolverkets satsning Matematiklyftet och Läslyftet och vi driver också ett aktivt trygghetsarbete genom Olweusmetoden. För en bra miljö för lärande är det viktigt att du har förmåga att skapa god studiero samt att du har en god elevsyn. Du har ett organiserat arbetssätt där du förmedlar kunskaper och inspirerar eleverna till att efter sina förutsättningar nå högsta resultat i skolan. Det är viktigt att du brinner för yrket och är intresserad av elevers lärande och systematiskt utvecklar din undervisning. Du kommer att ingå i en utvecklingsgrupp som tillsammans planerar, utför och följer upp arbetet med eleverna.
Du är utbildad lärare i grundskolan och har behörighet i svenska som andraspråk. Du kommer att undervisa elever från årskurs 1-3 som läser svenska som andraspråk enligt grundskolans kursplan.
Tjänsten är ett föräldravikariat läsåret 2021-2022. Tjänsten är 50-65%. Tjänsten är tillgänglig från och med 12/ 4 -21. Visa mindre

Lärare i SO 30-50%

Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 800 elever och över 90 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har en ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har satsat ... Visa mer
Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 800 elever och över 90 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har en ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete.


Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har satsat mycket på en modern IT-miljö i varje klassrum. Vi har bland annat deltagit i Skolverkets satsning gällande Matematiklyftet och Läslyftet och vi driver också ett aktivt trygghetsarbete genom Olweusmetoden. För en bra miljö för lärande är det viktigt att du har förmåga att skapa god studiero samt att du har en god elevsyn och ett organiserat arbetssätt där du förmedlar kunskaper och inspirerar eleverna till att efter sina förutsättningar nå högsta resultat. Det är viktigt att du brinner för yrket och är intresserad av elevers lärande och systematiskt utvecklar din undervisning. Du kommer att ingå i en utvecklingsgrupp som tillsammans planerar, utför och följer upp arbetet med eleverna.
- Ämneslärare i ett eller flera SO ämnen
- Arbeta mot mål som skolan tagit från, läroplaner och skolans författningar.
- Tjänsten kan varieras mellan 30-50 % Visa mindre

Lärare i idrott och hälsa

Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 800 elever och över 90 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har en ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har satsat ... Visa mer
Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 800 elever och över 90 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har en ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete.


Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har satsat mycket på en modern IT-miljö i varje klassrum. Vi har bland annat deltagit i Skolverkets satsning gällande Matematiklyftet och Läslyftet och vi driver också ett aktivt trygghetsarbete genom Olweusmetoden. För en bra miljö för lärande är det viktigt att du har förmåga att skapa god studiero samt att du har en god elevsyn och ett organiserat arbetssätt där du förmedlar kunskaper och inspirerar eleverna till att efter sina förutsättningar nå högsta resultat. Det är viktigt att du brinner för yrket och är intresserad av elevers lärande och systematiskt utvecklar din undervisning. Du kommer att ingå i en utvecklingsgrupp som tillsammans planerar, utför och följer upp arbetet med eleverna.
- Ämneslärare i IDH inklusive delat mentorskap.
- Det är en stor fördel om du även har ett annat ämne du vill undervisa i främst MA/NO eller SO.
- Arbeta mot mål som skolan tagit från, läroplaner och skolans författningar. Visa mindre

Mellanstadielärare till Byängsskolan

Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 800 elever och över 90 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har en ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har satsat ... Visa mer
Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 800 elever och över 90 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har en ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete.


Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har satsat mycket på en modern IT-miljö i varje klassrum. Vi har bland annat deltagit i Skolverkets satsning gällande Matematiklyftet och Läslyftet och vi driver också ett aktivt trygghetsarbete genom Olweusmetoden. För en bra miljö för lärande är det viktigt att du har förmåga att skapa god studiero samt att du har en god elevsyn och ett organiserat arbetssätt där du förmedlar kunskaper och inspirerar eleverna till att efter sina förutsättningar nå högsta resultat. Det är viktigt att du brinner för yrket och är intresserad av elevers lärande och systematiskt utvecklar din undervisning. Du kommer att ingå i en utvecklingsgrupp som tillsammans planerar, utför och följer upp arbetet med eleverna.
- Vi söker en lärare till en årskurs 6 på 80% inklusive mentorskap. Ämnen så som SO, NO och TK.
- Du arbetar mot mål som skolan tagit från, läroplaner och skolans författningar.
-Tjänsten är på minst ett läsår med god möjlighet till förlängning. Visa mindre

Skolkurator 70%

Ansök    Nov 7    BYÄNGSSKOLAN AB    Skolkurator
Byängsskolan är en grundskola F-9 skola med ca 800 elever och över 80 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Som kurator kommer ... Visa mer
Byängsskolan är en grundskola F-9 skola med ca 800 elever och över 80 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat.
Som kurator kommer du att arbeta med följande:
Ingå i skolans EHT team. Verka lösningsinriktat för att hjälpa elever i behov av stöd och för att behandla frågor som rör elever och skolans välmående.
Samtal med elever och i vissa fall föräldrar, ex rådgivning, stöd vid kriser, konflikthantering m.m.
Förutom att arbeta med enskilda elever, också vid behov arbeta med grupper och klasser.
Delta utifrån kompetens och profession i planeringen och utvecklandet av skolverksamheten.
Medverka i skolans krisgrupp vid krishantering.
Arbeta vid behov med observationer av elever/grupper i skolmiljö.
Ansvarar för att sociala utredningar inom skolan görs vid behov.Tjänsten är ett föräldravikariat från och med 7:e januari 2020 till och med 8:e juni 2020.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av yrket samt utbildning så som psykolog, beteendevetare, socionom eller liknande.
Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Studie och yrkesvägledare (SYV) sökes 50- 70 %

Byängsskolan är en grundskola F-9 skola med ca 800 elever och över 80 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat.Som Studie och yrkes... Visa mer
Byängsskolan är en grundskola F-9 skola med ca 800 elever och över 80 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat.Som Studie och yrkesvägledare kommer du att arbeta med följande:-Hjälpa eleverna att göra genomtänkta val när det kommer till framtida studier och arbetsliv.-Vara delaktig i elevhälsans tvärprofessionella team och verka förebyggande och hälsofrämjande i arbetet med att undanröja hinder för elevernas lärande.-Att tillsammans med lärare stötta och planera så att studie och yrkesvägledning kontinuerligt vävs in i utbildningen för att främja aktiva livsval och framtida utbildning och yrkesval.- Ge eleverna en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, samt ge dem kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning.-Vara stöd och bollplank till övrig personals studie- och yrkesorienterande insatser.- Att tillsammans med rektor och hela skolan värna om att genomgående inkludera omvärldskunskap i alla ämnen.- Träna upp elevernas valkompetens inför de valsituationer eleven står inför i grundskolan t.ex. språkval, elevens val, val av praoplats och gymnasieval.Välkommen att söka till oss. Vi behandlar ansökningar löpande. Visa mindre

Skolsköterska 60 - 80%

Ansök    Aug 5    BYÄNGSSKOLAN AB    Skolsköterska
Byängsskolan är en väletablerad verksamhet som innefattar två skolor i Täby respektive Vallentuna med totalt ca 1000 elever, Byängsskolan F-9 inklusive särskola och Vallentuna friskola 6-9. En bra verksamhet, god stämning och entusiastiska medarbetare utmärker skolorna. Vi vill ge alla våra elever goda förutsättningar för att nå sina framtida mål. Det betyder att vi arbetar målmedvetet för att alla elever ska ha god måluppfyllelse, använda sin fulla potent... Visa mer
Byängsskolan är en väletablerad verksamhet som innefattar två skolor i Täby respektive Vallentuna med totalt ca 1000 elever, Byängsskolan F-9 inklusive särskola och Vallentuna friskola 6-9. En bra verksamhet, god stämning och entusiastiska medarbetare utmärker skolorna. Vi vill ge alla våra elever goda förutsättningar för att nå sina framtida mål. Det betyder att vi arbetar målmedvetet för att alla elever ska ha god måluppfyllelse, använda sin fulla potential och nå så långt som möjligt i en trygg och stimulerande miljö.Vi söker nu en till skolsköterska som är närvarande, engagerad och tar ansvar för elevernas hälsa och lärande.Elevhälsans medicinska insatser i skolan ska utföras enligt gällande råd och anvisningar och kommer både att utföras självständigt och i samarbete med vår nuvarande skolsköterska. Uppdraget innebär att tillsammans med skolläkaren och i samråd med MLA ansvara för organisationen av elevhälsans medicinska insatser i skolan och innefattar samverkan med elever, föräldrar, skolans personal samt organisationer och myndigheter utanför skolan. Skolsköterskans uppdrag är också att i samverkan med skolledning och övrig elevhälsopersonal utifrån sin medicinska kompetens skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande. Du kommer även att arbeta med skolans kvalitetsarbete genom att följa upp, utvärdera och dokumentera insatserna samt vara en del av skolans elevhälsoteam där du bidrar med din profession, kompetens och perspektiv i ett elevnära arbete. I EMI:s uppdrag ingår också hälsosamtal åk 1, 4, 6 och 8 samt vaccination i årskurs 1, 5 och 8.KvalifikationerLegitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning. Gärna nyutexamineradinom? Specialistsjuksköterskeprogrammet – Distriktssköterska 75hp? Specialistsjuksköterskeprogrammet – Barn och ungdom 60hp? Specialistsjuksköterskeprogrammet – Skolsköterska 60hpMeriterande:? Folkhälsovetenskaplig kompetens? Datorvana och journalsystemet ProReNata? Arbetserfarenhet som sjuksköterska, trygghet i roll och kompetens samt kunnaarbeta självständigt. Intresse för att samarbeta med olika kompetenser och viljabidra till att utveckla verksamheten. En syn på förebyggande och hälsofrämjandearbete inom elevhälsan som särskilt viktigt.Tjänsten är på 60-80 % med start tisdag 13 aug.Sista ansökningsdag är 18 juni men vi kommer att intervjua löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Visa mindre

Lärare i svenska som andraspråk för grundskolan låg och mellanstadiet

Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 700 elever och över 80 anställda. Vi har även en Särskola för årskurs 1-9. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Vi erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet ar... Visa mer
Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 700 elever och över 80 anställda. Vi har även en Särskola för årskurs 1-9. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Vi erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi satsar mycket på en modern IT-miljö i varje klassrum. Vi har bland annat kompetensutvecklat oss genom Skolverkets satsning Matematiklyftet och Läslyftet och vi driver också ett aktivt trygghetsarbete genom Olweusmetoden. För en bra miljö för lärande är det viktigt att du har förmåga att skapa god studiero samt att du har en god elevsyn. Du har ett organiserat arbetssätt där du förmedlar kunskaper och inspirerar eleverna till att efter sina förutsättningar nå högsta resultat i skolan. Det är viktigt att du brinner för yrket och är intresserad av elevers lärande och systematiskt utvecklar din undervisning. Du kommer att ingå i en utvecklingsgrupp som tillsammans planerar, utför och följer upp arbetet med eleverna. Du är utbildad lärare i grundskolan och har behörighet i svenska som andraspråk. Du kommer att undervisa elever från årskurs 1-6 som läser svenska som andraspråk enligt grundskolans kursplan. Visa mindre

Lärare i engelska och spanska åk 6 - 9

Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 700 elever och över 80 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete.Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har satsat mycket... Visa mer
Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 700 elever och över 80 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete.Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har satsat mycket på en modern IT-miljö i varje klassrum. Vi har bland annat deltagit i Skolverkets satsning gällande Matematiklyftet och Läslyftet och vi driver också ett aktivt trygghetsarbete genom Olweusmetoden. För en bra miljö för lärande är det viktigt att du har förmåga att skapa god studiero samt att du har en god elevsyn och ett organiserat arbetssätt där du förmedlar kunskaper och inspirerar eleverna till att efter sina förutsättningar nå högsta resultat i skolan. Det är viktigt att du brinner för yrket och är intresserad av elevers lärande och systematiskt utvecklar din undervisning. Du kommer att ingå i en utvecklingsgrupp som tillsammans planerar, utför och följer upp arbetet med eleverna. - Ämneslärare i engelska och spanska inklusive delat mentorskap i en högstadieklass.- Arbeta mot mål som skolan tagit från, läroplaner och skolans författningar. Visa mindre

Lärare i SO

Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 700 elever och över 80 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete.Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har satsat mycket... Visa mer
Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 700 elever och över 80 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete.Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har satsat mycket på en modern IT-miljö i varje klassrum. Vi har bland annat deltagit i Skolverkets satsning gällande Matematiklyftet och Läslyftet och vi driver också ett aktivt trygghetsarbete genom Olweusmetoden. För en bra miljö för lärande är det viktigt att du har förmåga att skapa god studiero samt att du har en god elevsyn och ett organiserat arbetssätt där du förmedlar kunskaper och inspirerar eleverna till att efter sina förutsättningar nå högsta resultat i skolan. Det är viktigt att du brinner för yrket och är intresserad av elevers lärande och systematiskt utvecklar din undervisning. Du kommer att ingå i en utvecklingsgrupp som tillsammans planerar, utför och följer upp arbetet med eleverna.- Ämneslärare i SO inklusive delat mentorskap i en 7:a.- Arbeta mot mål som skolan tagit från, läroplaner och skolans författningar. Visa mindre

Musiklärare åk 1 - 5 50 - 100%

- Lärare i musik från åk 1-5 - Tjänsten kan göras till mellan 50-100 % beroende på sökandes preferens - Pedagogiskt arbete som lärare enligt arbetsbeskrivning - Planering av lektioner, dokumentation, och utvärdering - Tjänsten gäller från och med HT 2019 För en bra miljö för lärande är det viktigt att du har förmåga att skapa god studiero samt att du har en god elevsyn och ett organiserat arbetssätt där du förmedlar kunskaper och inspirerar eleverna till... Visa mer
- Lärare i musik från åk 1-5
- Tjänsten kan göras till mellan 50-100 % beroende på sökandes preferens
- Pedagogiskt arbete som lärare enligt arbetsbeskrivning
- Planering av lektioner, dokumentation, och utvärdering
- Tjänsten gäller från och med HT 2019


För en bra miljö för lärande är det viktigt att du har förmåga att skapa god studiero samt att du har en god elevsyn och ett organiserat arbetssätt där du förmedlar kunskaper och inspirerar eleverna till att efter sina förutsättningar nå högsta resultat i skolan. Det är viktigt att du brinner för yrket och är intresserad av elevers lärande och systematiskt utvecklar din undervisning. Du kommer att ingå i en utvecklingsgrupp som tillsammans planerar, utför och följer upp arbetet med eleverna.


Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 700 elever och över 80 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har satsat mycket på en modern IT-miljö i varje klassrum. Vi har de senaste åren bland annat deltagit i Skolverkets satsning gällande Matematiklyftet och Läslyftet och vi driver också ett aktivt trygghetsarbete genom Olweusmetoden. Du kan läsa mer om Byängsskolan på www.byangsskolan.se Visa mindre

Lärare i svenska åk 6 - 9

- Ämneslärare i svenska gärna i kombination med annat ämne. - Delat mentorskap i en högstadieklass. - Arbeta i enlighet med skolans mål, läroplaner och författningar. - 80 % svenska med möjlighet till 100% i kombination med annat ämne. För en bra miljö för lärande är det viktigt att du har förmåga att skapa god studiero samt att du har en god elevsyn och ett organiserat arbetssätt där du förmedlar kunskaper och inspirerar eleverna till att efter sina föru... Visa mer
- Ämneslärare i svenska gärna i kombination med annat ämne.
- Delat mentorskap i en högstadieklass.
- Arbeta i enlighet med skolans mål, läroplaner och författningar.
- 80 % svenska med möjlighet till 100% i kombination med annat ämne.

För en bra miljö för lärande är det viktigt att du har förmåga att skapa god studiero samt att du har en god elevsyn och ett organiserat arbetssätt där du förmedlar kunskaper och inspirerar eleverna till att efter sina förutsättningar nå högsta resultat i skolan. Det är viktigt att du brinner för yrket och är intresserad av elevers lärande och systematiskt utvecklar din undervisning. Du kommer att ingå i en utvecklingsgrupp som tillsammans planerar, utför och följer upp arbetet med eleverna.Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 750 elever och över 80 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete.

Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi har satsat mycket på en modern IT-miljö i varje klassrum. Vi arbetar med kollegialt lärande och vi driver också ett aktivt trygghetsarbete genom Olweusmetoden. Visa mindre

Skolsköterska 60 - 80%

Ansök    Maj 21    BYÄNGSSKOLAN AB    Skolsköterska
Byängsskolan är en väletablerad verksamhet som innefattar två skolor i Täby respektive Vallentuna med totalt ca 1000 elever, Byängsskolan F-9 inklusive särskola och Vallentuna friskola 6-9. En bra verksamhet, god stämning och entusiastiska medarbetare utmärker skolorna. Vi vill ge alla våra elever goda förutsättningar för att nå sina framtida mål. Det betyder att vi arbetar målmedvetet för att alla elever ska ha god måluppfyllelse, använda sin fulla potent... Visa mer
Byängsskolan är en väletablerad verksamhet som innefattar två skolor i Täby respektive Vallentuna med totalt ca 1000 elever, Byängsskolan F-9 inklusive särskola och Vallentuna friskola 6-9. En bra verksamhet, god stämning och entusiastiska medarbetare utmärker skolorna. Vi vill ge alla våra elever goda förutsättningar för att nå sina framtida mål. Det betyder att vi arbetar målmedvetet för att alla elever ska ha god måluppfyllelse, använda sin fulla potential och nå så långt som möjligt i en trygg och stimulerande miljö.Vi söker nu en till skolsköterska som är närvarande, engagerad och tar ansvar för elevernas hälsa och lärande.Elevhälsans medicinska insatser i skolan ska utföras enligt gällande råd och anvisningar och kommer både att utföras självständigt och i samarbete med vår nuvarande skolsköterska. Uppdraget innebär att tillsammans med skolläkaren och i samråd med MLA ansvara för organisationen av elevhälsans medicinska insatser i skolan och innefattar samverkan med elever, föräldrar, skolans personal samt organisationer och myndigheter utanför skolan. Skolsköterskans uppdrag är också att i samverkan med skolledning och övrig elevhälsopersonal utifrån sin medicinska kompetens skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande. Du kommer även att arbeta med skolans kvalitetsarbete genom att följa upp, utvärdera och dokumentera insatserna samt vara en del av skolans elevhälsoteam där du bidrar med din profession, kompetens och perspektiv i ett elevnära arbete. I EMI:s uppdrag ingår också hälsosamtal åk 1, 4, 6 och 8 samt vaccination i årskurs 1, 5 och 8.KvalifikationerLegitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning. Gärna nyutexamineradinom? Specialistsjuksköterskeprogrammet – Distriktssköterska 75hp? Specialistsjuksköterskeprogrammet – Barn och ungdom 60hp? Specialistsjuksköterskeprogrammet – Skolsköterska 60hpMeriterande:? Folkhälsovetenskaplig kompetens? Datorvana och journalsystemet ProReNata? Arbetserfarenhet som sjuksköterska, trygghet i roll och kompetens samt kunnaarbeta självständigt. Intresse för att samarbeta med olika kompetenser och viljabidra till att utveckla verksamheten. En syn på förebyggande och hälsofrämjandearbete inom elevhälsan som särskilt viktigt.Tjänsten är på 60-80 % med start tisdag 13 aug.Sista ansökningsdag är 18 juni men vi kommer att intervjua löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Visa mindre

Lärare år 4 - 6 med mentorskap

Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett positivt och öppet arbetsklimat. Då vi de senaste åren vuxit underifrån växer nu även vårt mellanstadie och vi söker två utbildade lärare i år 4-6 till hösten. Hos oss arbetar du tillsammans med dina kollegor och du ingår i en grupp som tillsammans planerar, utför och följer upp arbetet med eleverna. Vi vill att du har lärarutbildning och att du är engagerad, dr... Visa mer
Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett positivt och öppet arbetsklimat.

Då vi de senaste åren vuxit underifrån växer nu även vårt mellanstadie och vi söker två utbildade lärare i år 4-6 till hösten. Hos oss arbetar du tillsammans med dina kollegor och du ingår i en grupp som tillsammans planerar, utför och följer upp arbetet med eleverna.Vi vill att du har lärarutbildning och att du är engagerad, drivande, initiativrik och tycker om att arbeta i team med oss andra pedagoger.Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 750 elever och över 80 anställda. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Vi driver också ett aktivt trygghetsarbete genom Olweusmetoden. Nu utökar vi vår verksamhet och det ger oss möjlighet att bereda plats för fler pedagoger som vill arbeta i vårt team. Visa mindre

Lärare mot fritidshem / fritidspedagog

Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat. Vi söker nu en lärare/fritidspedagog för arbete i vår F-3 verksamhet. Du kommer att arbeta med våra yngre elever och ingå i en utvecklingsgrupp som tillsammans planerar, utför och följer upp arbetet med eleverna. Vi vill att du har erfarenhet från liknande verksamhet och är utbildad fritidslärare/pedagog eller motsvarande. Du skall vara engage... Visa mer
Byängsskolan erbjuder en spännande och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av ett öppet arbetsklimat.

Vi söker nu en lärare/fritidspedagog för arbete i vår F-3 verksamhet.

Du kommer att arbeta med våra yngre elever och ingå i en utvecklingsgrupp som tillsammans planerar, utför och följer upp arbetet med eleverna.

Vi vill att du har erfarenhet från liknande verksamhet och är utbildad fritidslärare/pedagog eller motsvarande. Du skall vara engagerad, drivande, initiativrik och tycka om att arbeta i team med oss andra pedagoger. Du är självklart också insatt i Fritidshemmets styrdokument.

På Byängsskolan samarbetar fritidspedagoger, barnskötare, förskollärare och lärare kring elevgrupperna.

Byängsskolan är en fristående F-9 skola med ca 750 elever och över 80 anställda. Då vi utökar vår verksamhet behöver vi nu mer personal. Skolan är centralt belägen i Täby och har ett gott rykte bland såväl elever som föräldrar. Det är goda kommunikationer till och från skolan. Vi har ambitiös och engagerad personal och skolan har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Vi driver också ett aktivt trygghetsarbete genom Olweusmetoden. Visa mindre